Paltamon kunta on valittu mukaan Terve Kunta-verkostoon

Paltamon kunta on valittu mukaan Terve Kunta-verkostoon

Terve Kunta -verkoston toiminnan tavoitteena on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä verkostokuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintamuotoja ja toiminnan arviointia. Verkosto kokoaa yhteen kuntia, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen strateginen linjaus ja toimintaa ohjaava periaate.

Verkosto tuottaa ja välittää kokemuksellista tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuuksista, keinosta ja työtavoista kuntien ja seutukuntien välillä, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi verkosto toteuttaa WHO European Healthy Cities -ohjelman tavoitteita.

Toimintasuunnitelma laaditaan valtuuston toimikausien mukaisesti neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tavoitteena on järjestää vuosittain verkostopäiviä ja kaikille avoimia seminaareja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoista. Verkostoon kuuluminen on kunnille maksutonta.

Paltamon kunta on ollut mukana verkostossa vuodesta 2005 lähtien Kainuun soten kautta, mutta jäsenyyskriteerien muututtua kunnilta on edellytetty oman jäsenyyden hakemista.  

Terve Kunta -verkostoa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Lisätietoja
Hyvinvointiaktivaattori
Jenna Härkönen
040 623 7272
jenna.harkonen@paltamo.fi

Takaisin uutisiin