Paltamon kunta hakee työllisyysohjaajaa

Paltamon kunta hakee työllisyysohjaajaa

Paltamon kunta hakee työllisyysohjaajaa

Paltamon kunta on mukana Kainuun työllisyyden kuntakokeilussa 1.3.2021 - 30.6.2023. Kuntakokeiluissa tietyt TE-toimistojen tehtävät siirtyvät kuntien vastuulle kokeilujen ajaksi. Kokeiluissa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta työllisyyden edistämisessä sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Työllisyyskokeiluihin osallistuu 25 kuntakokeilualuetta ja 118 kuntaa tai kaupunkia.

Paltamon kunta hakee työllisyysohjaajaa työllisyyden kuntakokeilun määräaikaiseen virkaan ajalle 1.6.2021-30.6.2023. Paltamon kunta tuottaa työllisyyspalvelut Paltamon lisäksi myös Hyrynsalmella ja Ristijärvellä. Nyt haettavana olevan työllisyysohjaajan toimialue on Hyrynsalmi ja Ristijärvi. Varsinainen työpiste sijaitsee Hyrynsalmella ja toinen työpiste on Ristijärvellä. Työllisyysohjaajat myös sijaistavat toisiaan, joten he liikkuvat tarvittaessa kaikkien kolmen kunnan alueella. Paltamon työllisyyspalvelujen tiimissä työskentelee kolme työllisyysohjaajaa ja yksi palveluohjaaja.

Työllisyysohjaaja työskentelee työllisyyden kuntakokeilussa asiakkaan vastuuvirkailijana, joka mm. edistää ja seuraa asiakkaiden palveluprosessia, etsii ja välittää työpaikkoja, tekee työtarjouksia ja edistää yhteistyötä työnantajien kanssa. Hän tekee alkukartoituksen asiakkaan kokonaistilanteesta hyödyntäen tarvittaessa verkostoyhteistyötä, arvioi asiakkaan palvelutarvetta ja soveltuvuutta sekä laatii arvioinnin pohjalta suunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Työllisyysohjaaja ohjaa asiakasta asiakkaan tarvitsemiin palveluihin sekä valmentaa ja motivoi asiakasta. Työllisyysohjaaja tekee myös työllisyyden kuntakokeilua koskevan lainsäänännön mukaisia viranhaltijapäätöksiä. Työ on pitkälti verkostotyötä muiden toimioiden kanssa ja yksi keskeinen yhteistyötaho on Kainuun Sote, joka tuottaa Kainuun työllisyyden kuntakokeilualueella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Työllisyysohjaajan tehtävä sisältää työllisyyden kuntakokeiluun liittyvien viranomaistehtävien lisäksi myös muita työllisyydenhoidon tehtäviä kunnassa.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa ammatillista koulutusta sosiaali- tai terveydenhuollon alalta ja hyvää suomenkielen taitoa. Lisäksi tehtävässä katsotaan eduksi osaaminen ja kokemus työllisyydenhoidon tehtävistä, TE-hallinnon ja URA-järjestelmän tuntemus, JTYP-lain tuntemus, yhteistyökyky sekä asiakaslähtöinen työote.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Koeaika on kolme (3) kuukautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset on esitettävä mahdollisen haastattelun yhteydessä. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi todistus terveydentilastaan.

Hakeminen tapahtuu sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta:   https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/tyollisyysohjaaja-344677/

Lisätietoja: Salla Korhonen, kehitysjohtaja, 044 2885 660

Takaisin uutisiin