Paltamon kunta avaa palveluja ja julkisia sisätiloja hallitusti ja vaiheittain

Paltamon kunta avaa palveluja ja julkisia sisätiloja hallitusti ja vaiheittain

Paltamon kunta avaa palveluja ja julkisia sisätiloja hallitusti ja vaiheittain

Paltamon kunta avaa palvelujaan ja julkisia sisätilojaan valtioneuvoston 4.5. linjausten mukaan hallitusti ja vaiheittain. Kunta seuraa epidemiatilannetta tiiviisti ja pyrkii kaikessa toiminnassaan huomioimaan riskit ja turvallisuusnäkökohdat. Kunta pyytää kuntalaisia jatkamaan kokoontumisrajoituksia, käsi- ja yskimishygieniaa ja turvavälejä koskevien ohjeiden noudattamista, sillä poikkeusolot ja koronavirusepidemia eivät ole päättyneet.

 

Varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio

Perus- ja esiopetuksen oppilaiden sekä varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhempia tiedotetaan opetuksen järjestämisestä perjantaina 8.5.

Etäopetus Paltamon lukiossa jatkuu lukukauden loppuun. Ruokakassijakelu toteutetaan kaikille Paltamon lukion oppilaille viikolla 21. Ylioppilasjuhlat järjestetään Kainuun lukioiden yhteisen mallin mukaan lauantaina 29.8.2020, mikäli pandemiatilanne sen sallii.

Perusopetuksen ja lukion kevätlukuvuoden yhteinen päätöstilaisuus järjestetään lauantaina 30.5. ja se välitetään virtuaalisesti myös yleisölle.

 

Kirjastopalvelut

Poikkeukselliset lainausjärjestelyt jatkuvat Paltamon kirjastoissa 31.5. saakka. Kirjasto on jo ottanut käyttöön kirjakassipalvelun samoilla periaatteilla kuin aikaisemmin. Palvelu on käytössä sekä kirkonkylällä että Kontiomäessä. Kirjaston hallittu avaaminen toteutetaan 1.6. alkaen niin että asiointi on asiakkaille ja työntekijöille turvallinen. Tästä tiedotetaan erikseen.

 

Etätyöt Paltamon kunnassa

Etätyösuositus Paltamon kunnassa jatkuu edelleen.

 

Julkiset sisätilat

Kunnantalon palvelut ovat saatavilla 31.7. saakka ajanvarauksella. Kunta avaa kesäinfon kesäkuun alussa kuntalaisille ja kesäasukkaille. Kesäinfossa asioidessa noudatetaan turvamääräyksiä.

Nuorisotilat ja kuntosali avataan hallitusti ja asteittain 1.6. alkaen asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus huomioiden. Avaamisesta tiedotetaan erikseen.

Kiehimä-kierrätysmyymälät on tarkoitus avata 1.6. alkaen.

 

Ulkoliikuntapaikat

Ulkoliikuntapaikat avataan 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia, turvavälejä ja hygieniaa noudattaen. On huomioitava, että Korpitien koulun lähiliikunta-alue Korpiareena on vain koulujen käytössä klo 8-15 lukukauden loppuun saakka.

 

Harrasteryhmät

Suositellaan, että harrasteryhmät kokoontuvat aikaisintaan vasta 1.6. alkaen, kun koulujen lukukausi on päättynyt.

 

Kesäkerhot ja -leirit

Kesäajan nuorisotoimintaa suunnitellaan parhaillaan. Nuorisotilat on tarkoitus avata 1.6. Tästä tiedotetaan erikseen.

 

Kesätyöt

Nuorten kesätyöt pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Tästä tiedotetaan kesätyöpaikkaa hakeneita nuoria erikseen. Yritykset voivat palkata kesätyöntekijän kesätyösetelillä. Kesätyönhaku yrityksiin päättyy 31.5.

 

Kunnan kesätapahtumat

Kaikki kunnan järjestämät kesätapahtumat perutaan valtioneuvoston suosituksia noudattaen. Kesätapahtumia voidaan organisoida virtuaalisesti toteutettuna joko reaaliaikaisesti tai verkkomateriaalina.

 

Yli 70-vuotiaat

Kunta on kartoittanut sähköisellä kyselyllä ja puhelujen avulla valtaosan yli 70-vuotiaiden avuntarpeesta. Vapaaehtoistoimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan. Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa.

 

Lisätiedot:
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
p. 044 750 0001

 

 

Takaisin uutisiin