Paltamon kunnanvaltuuston päätöstiedote 9.11.2023

Paltamon kunnanvaltuuston päätöstiedote 9.11.2023

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi selonteon tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomukseen tekemiin huomioihin.

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi talouskatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2023.

Kunnanvaltuusto vahvisti kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 seuraavasti:

- yleinen 1,10 %
- yleinen maapohja (ehdollinen esitys) 1,30 %
- vakituiset asunnot 0,60 %
- rakentamaton rakennuspaikka 4,50 %
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,10 %
- yleishyödyllisten yhteisöjen rakennukset 0,20 %
- voimalaitokset 3,10 %.

Yleisen maapohjan osalta ehdollinen päätös, joka riippuu muutetun kiinteistöverolain voimaantulosta. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024. Jos laki ei astu voimaan, verotuskäytäntö säilyy ennallaan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaisesti.

Kunnanvaltuusto määräsi vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 9,4 %.

Linkki esityslistaan/pöytäkirjaan.

Lisätietoja
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin