Paltamon kunnanvaltuuston päätöstiedote 6.6.2024

Paltamon kunnanvaltuuston päätöstiedote 6.6.2024

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille jäsenille ja palvelualueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023.

Kunnanvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen 2023 ja lähetti sen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kunnanvaltuusto päätti myöntää Saila Kärkkäiselle eron kunnanvaltuutetun tehtävästä, lupa- ja valvontalautakunnan jäsenyydestä, käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja maajakotoimitusten uskotun miehen tehtävästä. Kunnanvaltuusto valitsi Jaana Kermanin jäseneksi lupa- ja valvontalautakuntaan Saila Kärkkäisen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanvaltuusto valitsi Päivi Soldatkinin jäseneksi Saila Kärkkäisen tilalle käräjäoikeuden lautamieheksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtuusto päätti jättää valitsematta jäsenen Saila Kärkkäisen tilalle maajakotoimitusten uskotun miehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lisäksi valtuusto totesi, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Saila Kärkkäisen sijaan valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi puolueen ensimmäisen varavaltuutetun ja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään puolueelle uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 § mukaisesti.

Kunnanvaltuusto hyväksyi HYTETU-työryhmän koostaman hyvinvointiraportin 2023.

Kunnanvaltuusto päätti myöntää seuraavat lisämäärärahat vuoden 2024 talousarvioon:
1) kiinteistöpalvelut tulosyksikkö, laskuttamatta jäänyt lisätyö:
16 789,50 euroa
2) kiinteistöpalvelut tulosyksikkö, laskuttamatta jäänyt koulukeskuksen rakennuttamiseen liittyvä lasku: 10 000 euroa
3) kiinteistöpalvelut tulosyksikkö, Monitoimitalon asunnon remontti: 20 000 euroa
4) kaukolämpölaitoksen tulosyksikkö, lämmitysöljy:15 000 euroa.

Kunnanvaltuusto päätti, että valtuuston kokousilmoitukset julkaistaan kunnan palvelusivuston lisäksi Kainuun Sanomissa nykyisen valtuustokauden loppuun saakka (31.5.2025).

Linkki esityslistaan/pöytäkirjaan.

Lisätietoja
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin