Paltamon kunnanvaltuuston päätöstiedote 23.2.2023

Paltamon kunnanvaltuuston päätöstiedote 23.2.2023

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelmaan tehdyt tekniset korjaukset.

Lisäksi kunnanvaltuusto päätti, että Paltamon kunta tekee ELY-keskuksen kanssa luonnoksen mukaisen sopimuksen kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Sopimuksessa sovitaan mm. kotoutumisen edistämisestä paikallistasolla, yhteistyöstä hyvinvointialueen kanssa ja valtion korvauksista kunnalle sekä tiedonsaantioikeudesta.

Linkki esityslistaan/pöytäkirjaan

Valtuuston kokoustallenne (YouTube)

Lisätietoja
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin