Paltamon kunnanvaltuuston päätöstiedote 14.12.2023

Paltamon kunnanvaltuuston päätöstiedote 14.12.2023

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä taloussuunnitelman vuosille 2025–2026 ja päätti, ettei kunnan taseyksiköiltä peritä peruspääoman korkoa vuosina 2024–2026, sekä oikeutti kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tekemään tekniset korjaukset talousarviokirjaan.

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityslistan liitteenä olevan sijoitussuunnitelman. Sijoitussuunnitelma tulee voimaan heti kunnanvaltuuston hyväksymisen jälkeen.

Valtuusto totesi osittain vapaaehtoisen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lakanneen 1.1.2023 alkaen.

Valtuusto hyväksyi pöytäkirjan liitteenä olevan päivitetyn sopimuksen Kainuun ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä.

Kunnanvaltuusto merkitsi kaavoituskatsauksen tiedoksi.

Linkki esityslistaan/pöytäkirjaan.

Lisätietoja
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin