Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 9.4.2024

Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 9.4.2024

Kunnanhallitus hyväksyi Paltamon perusopetuksen tuntikehyksen lukuvuodelle 2024–2025.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi tehdyt aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet, sekä esittää aloitteet näissä vaiheissa aloitteina loppuun käsitellyksi.

Kunnanhallitus valitsi vuoden 2024 europarlamenttivaalien toimittamista varten Kirkonkylän äänestysalueen (001) ja Kontiomäen äänestysalueen (002) vaalilautakunnat varajäsenineen sekä yhden vaalitoimikunnan varajäsenineen laitoksissa tapahtuvaa ennakkoäänestystä varten. Kunnanhallitus päätti myös, että vaalilautakunnasta toiseen on mahdollista siirtää jäseniä, jos vaalipäivänä näyttää siltä, että joku vaalilautakunnista ei ole päätösvaltainen. Kunnanhallitus valtuutti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan (varalla keskusvaalilautakunnan sihteerin) tekemään varsinaisen käytännön siirtopäätöksen.

Kunnanhallitus nimesi 26.4.2024 pidettävään Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Paltamon kunnan edustajaksi Veli Väisäsen ja hänelle varaedustajaksi Erkki Kemppaisen.

Kunnanhallitus päätti käynnistää kehittämisohjelman laadinnan. Kehittämisohjelman ohjausryhmään nimettiin valtuustoryhmien puheenjohtajat, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanvaltuuston puheenjohtaja sekä viranhaltijoiden edustajiksi kunnanjohtaja ja sivistysjohtaja. Ohjausryhmä kuulee tarvittaessa palvelualuejohtajia, muita viranhaltijoita, henkilöstön edustajia ja tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita.
Ohjausryhmän tehtävänä on valmistella kehittämisohjelma, joka sisältää konkreettisia esityksiä ja toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi, elinvoiman lisäämiseksi sekä palvelurakenteen muuttamiseksi.

Kunnanhallitus myönsi Hakasuon seudun kyläyhdistys ry:lle väliaikaisrahoitusta pärekaton korjaukseen ja myllyn sisätöihin.

Kunnanhallitus hyväksyi kirjaston aukioloajat sekä kirjastoauton reitit ja aikataulut ajalle 17.6.2024 - 15.6.2025.

Kunnanhallitus hyväksyi kesäkerhojen ohjelmarungon ja maksut esitetyn mukaisesti.

Kunnanhallitus hyväksyi Paltamon kunnan venepaikkojen vuokraussäännöt ja venepaikkamaksut. Vuoden 2024 osalta noudatetaan vanhaa venepaikkojen vuokraussääntöä ja uudet säännöt tulevat voimaan veneilykaudelle 1.5.–15.10.2025. Päivitetyt venepaikkamaksut otetaan kuitenkin käyttöön jo veneilykaudelle 1.5.–15.10.2024. Nykyisiä venepaikkojen vuokralaisia tiedotetaan sääntöjen ja maksujen muutoksesta kirjeitse.

Linkki esityslistaan / pöytäkirjaan

Lisätietoja:
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin