Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 5.9.2023

Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 5.9.2023

Kunnanhallitus päätti antaa vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025 - 2026 taloussuunnitelman laadintaohjeen palvelualueille ja edellyttää toimintamenojen ja palvelurakenteen kriittistä tarkastelua osana talousarviovalmistelua.

Kunnanhallitus päätti TE-palvelu-uudistukseen liittyen aloittaa työllisyyspalveluiden uudelleen järjestelyyn liittyvän yhteistoimintamenettelyn, menettely koskee työllisyyspalveluiden henkilöstöä.

Kunnanhallitus päätti osaltaan hyväksyä Kainuu-Koillismaan työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen luonnoksen sekä esittää sopimusluonnoksen hyväksymistä edelleen kunnanvaltuustolle siten, että lopullisen liitteet sisältävän sopimuksen hyväksyminen delegoidaan kunnanhallitukselle.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 30 000 euron lisämäärärahan vuoden 2023 talousarvion investointiosaan Kontiomäen koulun ulkorakennuksen purkamiseen ja piha-alueen kunnostustöihin.

Linkki esityslistaan / pöytäkirjaan

Lisätietoja
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin