Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 5.12.2023

Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 5.12.2023

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se:
1) hyväksyy vuoden 2024 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä taloussuunnitelman vuosille 2025–2026
2) päättää, ettei kunnan taseyksiköiltä peritä peruspääoman korkoa vuosina 2024–2026.
Lisäksi kunnanhallitus päätti oikeuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tekemään tekniset korjaukset talousarviokirjaan.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy esityslistan liitteenä olevan sijoitussuunnitelman. Sijoitussuunnitelma tulee voimaan heti kunnanvaltuuston hyväksymisen jälkeen.

Kunnanhallitus päätti, että viestintäsuunnittelija osallistuu työyhteisötoimikunnan kokouksiin jatkossa vain tarvittaessa asiantuntijana.

Kunnanhallitus päätti nimetä nuorisovaltuustoon seuraavat henkilöt vuosille 2023–2025:
7 lk:Sohvi Tervonen (Hilla Mutanen)
8 lk: Sanni Lappeteläinen (Anni Laine)
9 lk:Helmi Romppainen (Pihla Mäkipelto)
Lukio:Ella Kuvaja (Ilari Lappalainen)
Edellisen nuorisovaltuuston edustajat: Romeo Kinnunen (Aino Väisänen).
Nuorisovaltuuston vastaavana toimii nuoriso-ohjaaja Sonja Mertaniemi.

Kunnanhallitus päätti, että Paltamon kunta ei myy Männynkävyn entistä päiväkotia korkeimman tarjouksen jättäneelle. Kunta on pidättänyt itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Tarjous alittaa auktorisoidun kiinteistöarvioijan arvion käyvästä arvosta.
Kohde voidaan asettaa myöhemmin uudelleen myyntiin siten kuin kunnanhallitus on 6.9.2021 § 224 päättänyt tai etsiä kohteelle muuta käyttöä.

Linkki esityslistaan / pöytäkirjaan

Lisätietoja:
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin