Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 31.10.2023

Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 31.10.2023

Kunnanhallitus hyväksyi annetun selonteon vuoden 2022 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunnan tekemiin huomioihin ja esittää selonteon kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talouskatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2023 sekä erääntyvien saatavien tilanteen ja päätti saattaa talouskatsauksen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 vahvistetaan seuraavasti:

  • yleinen 1,10 %
  • yleinen maapohja (ehdollinen esitys) 1,30 %
  • vakituiset asunnot 0,60 %
  • rakentamaton rakennuspaikka 4,50 %
  • muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,10 %
  • yleishyödyllisten yhteisöjen rakennukset 0,20 %
  • voimalaitokset 3,10 %

Yleisen maapohjan osalta ehdollinen päätös, joka riippuu muutetun kiinteistöverolain voimaantulosta. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024. Jos laki ei astu voimaan, verotuskäytäntö säilyy ennallaan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2024 määrätään 9,4 %.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää antaa 100 000 euron omavelkaisen takauksen Paltamon Vanhustenkotiyhdistys ry:n 415 000 euron lainalle. Vastavakuutena käytetään olemassa olevaa kiinteistökiinnitystä.

Kunnanhallitus päätti, että Paltamon kunta sitoutuu joukkoliikenteen hankinnan kustannuksiin lausuntopyynnössä kerrotuin periaattein toisen optiovuoden ajan ja että ELY-keskus tekee optiokauden lunastamista koskevan hankintapäätöksen ja solmii optiokauden lunastamista koskevan sopimusmuutoksen liikenteenharjoittajan kanssa.

Kunnanhallitus valitsi vuoden 2024 presidentinvaalin toimittamista varten Kirkonkylän äänestysalueen ja Kontiomäen äänestysalueen vaalilautakunnat varajäsenineen sekä yhden vaalitoimikunnan varajäsenineen laitoksissa tapahtuvaa ennakkoäänestystä varten.

Kunnanhallitus päätti nimetä Viitostiestä erkanevan Paltamon kunnan puolella sijaitsevan tien Heikinpoluksi. Kunta hankkii ja asentaa tien nimiviitat. Tien nimeämisen yhteydessä annetaan tien varrella oleville kiinteistöille osoitenumerot. Osoitenumerokilpien hankinnasta ja asentamisesta vastaa rakennuksen omistaja.

Linkki esityslistaan / pöytäkirjaan

Lisätietoja
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin