Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 29.4.2024

Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 29.4.2024

Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi talouskatsauksen sekä erääntyneiden saatavien tilanteen per 31.3.2024 ja päätti saattaa talouskatsauksen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että
1. valtuusto päättää myöntää Saila Kärkkäiselle eron kunnanvaltuutetun tehtävästä, lupa- ja valvontalautakunnan jäsenyydestä, käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja maajakotoimitusten uskotun miehen tehtävästä
2. valtuusto valitsee jäsenen lupa- ja valvontalautakuntaan Saila Kärkkäisen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi
3. valtuusto valitsee jäsenen Saila Kärkkäisen tilalle käräjäoikeuden lautamieheksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi
4. valtuusto valitsee Saila Kärkkäisen tilalle maajakotoimitusten uskotun miehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
5. valtuusto toteaa, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi kuntalain 17 §:n 2 momentin nojalla puolueen ensimmäisen varavaltuutetun ja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään vaalilain 93 §:n mukaisesti puolueelle uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti ottaa käyttöön yhden optiovuoden ajalle 1.6.2024 - 31.5.2025 koskien Paltamon kunnan kiinteistöjen, kaavateiden ja eräiden yleisten alueiden lumitöitä. Paltamon kunta ei käytä toista optiovuotta vaan kilpailuttaa vuonna 2025 Paltamon kunnan kiinteistöjen piha-alueiden, kirkonkylän ja Kontiomäen kaavateiden sekä kunnan alueella olevien eräiden yleisten alueiden lumityöt.

Kunnanhallitus päätti, että Paltamon kunta myy entisen päiväkotirakennuksen osoitteessa Kiekkotie 2 ostotarjouksen tehneelle Keijo Pyykköselle tarjouksen mukaisella 25 000 euron kauppahinnalla. Ostaja vastaa kaupasta syntyvistä kustannuksista. Kohde myydään vuokratontilla.

Kunnanhallitus päätti antaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle lausunnon laaditusta rakentamissuunnitelmasta, sen ratkaisuista ja rakenteista. Kunnanhallitus nimesi rakentamisaikaiseksi yhdyshenkilöksi rakennusmestari Mervi Kilpeläisen. Kunnanhallitus päätti, että kunta sitoutuu vastaamaan paalulla 446 sijaitsevien portaiden rakentamiskustannuksista, ottaa ne omistukseensa ja kunnossapitoonsa. Paalulla 142 olevat vanhat portaat poistetaan rakentamishankkeen yhteydessä. Kunnanhallitus päätti, että kunta hyväksyy, että ELY-keskus toimii hankkeen urakkasopimuksen mukaisena rakennuttajana portaiden osalta.

Linkki esityslistaan / pöytäkirjaan

Lisätietoja:
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin