Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 28.11.2023

Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 28.11.2023

Kunnanhallitus päätti, että kunnantalo pidetään suljettuna ajalla 22.12.2023 – 1.1.2023.

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelman 2024 ja talousarvioesityksen.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaa osittain vapaaehtoisen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lakanneen 1.1.2023 alkaen.

Kunnanhallitus valitsi Paltamon kunnan vuoden 2023 liikuntateko-tunnustuksen saajan jaettavaksi Kainuun Urheilugaalassa ja palkinnon jakajat (kaksi henkilöä). Asia tulee kokonaisuudessaan julkiseksi 19.1.2024 Kainuun Urheilugaalan jälkeen.

Kainuun alueelliseen opiskeluhuollon yhteistyöryhmään ehdotettiin nimettäväksi Paltamon edustajaksi erityisopettaja Kati Tyni ja varaedustajaksi erityisopettaja Erika Tajakka-Haapaniemi.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan päivitetyn sopimuksen Kainuun ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä.

Kunnanhallitus hyväksyi Paltamon kaavoituskatsauksen 2024. Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan ja se on nähtävillä kunnan palvelusivustolla. Kaavoituskatsaus saatetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus päätti, että 1.4.2024 alkaen kaukolämpölaitoksen käyttömaksua korotetaan 4,55 €/MWh + alv 24 % ja perusmaksua 8 % + alv 24 %. Kaukolämpölaitoksen asiakkaille ilmoitetaan hintamuutoksista vähintään kuukautta aikaisemmin ennen muutoksen voimaantuloa.

Linkki esityslistaan / pöytäkirjaan

Lisätietoja
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin