Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 27.2.2024

Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 27.2.2024

Paltamon kunta käynnisti syksyllä 2023 sijoitussuunnitelman päivittämisen ja varainhoitajan kilpailutuksen. Kunnanhallitus päätti valita varainhoitajaksi Nordea Bank Oyj:n.

Kunnanhallitus nimesi Oulujärvi Leader ry:n hallitukseen toimikaudelle 2024–2025 kunnan edustajana varsinaiseksi jäseneksi Ulla Leinosen ja varajäseneksi Salla Korhosen.

Kunnanhallitus nimesi Paltamon kunnan edustajaksi Kainuun alkutuotannon valmiusryhmään maaseutusihteeri Anita Karjalaisen.

Kunnanhallitus päätti, että lakisääteisen lasten ja nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävät sisällytetään osaksi kunnan HYTETU-työryhmän tehtäviä ja että työryhmän kokoonpanoa täydennetään seuraavilla jäsenillä:

  • hyvinvointialueen edustaja lastensuojelusta
  • hyvinvointialueen edustaja nuorten aikuisten sosiaalipalveluista
  • nuorisokoordinaattori, Kainuun Opisto
  • nuoriso-ohjaaja, Kontiomäki

Kunnanhallitus hyväksyi kaavan laatijan laatiman vastineet luonnosaineistosta saatuun palautteeseen ja asetti Pujoniemen ranta-asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville ja päätti pyytää lausunnot MRL:n mukaisesti.

Kunnanhallitus myönsi Luhtaniemen asemakaava-alueen tontin numero 2 korttelissa 265 ostajalle jatkoaikaa 8.4.2026 saakka kauppakirjan mukaisesta rakennusvelvoitteesta siten, että tontille tulee rakentaa kauppakirjan edellyttämä rakennus viimeistään määräaikaan 8.4.2026 mennessä. Jatkoaikaa voidaan pitää riittävänä ja kohtuullisena, jona aikana ostaja voi joko rakentaa tai myydä tontin.

Kunnanhallitus merkitsi roska-astioita koskevan saapuneen kuntalaisaloitteen tiedoksi. Aloite ohjattiin valmisteltavaksi teknisiin palveluihin.

Linkki esityslistaan / pöytäkirjaan

Lisätietoja:
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin