Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 26.9.2023

Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 26.9.2023

Kunnanhallitus päätti, että se
1. lausuu Kainuun osaavan työvoiman riittävyyden turvaamisen sopimuksellisen yhteistyön toteutussuunnitelmaan, että suunnitelmassa on syytä mainita ja huomioida uuden Kainuu-Koillismaa työllisyysalueen organisaatio; johtokunnan ja johtoryhmän roolit. Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyviä kysymyksiä tullaan käsittelemään koko Kainuu-Koillismaan yhteisellä työllisyysalueella yhteisissä toimielimissä, joten suunnitelman olisi hyvä kattaa vastaava maantieteellinen alue. Koordinaatioryhmän asettamisessa ja toiminnassa on myös syytä miettiä miten ehkäistään päällekkäinen toiminta ja asioiden käsittely työllisyysalueen organisaation ja toimielimien kanssa. Tulevan työllisyysalueen rooli ja suhde osaavan työvoiman riittävyyden turvaamisen sopimuksellisen yhteistyön toteutussuunnitelmaan tulee siis selkiyttää.
2. nimeää sopimukselliselle yhteistyölle asetettavaan koordinaatioryhmään jäseneksi kehitysjohtajan ja varajäseneksi kunnanjohtajan.

Kunnanhallitus nimesi Paltamon ehdokkaat kulttuurigaalaan palkintojen saajiksi. Päätös tulee julkiseksi Kainuun kulttuurigaalan järjestämisen jälkeen.

Kunnanhallitus hyväksyi Paltamon esiopetuksen, Kontiomäen ja Korpitien koulujen sekä Paltamon lukion lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2023 - 2024.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Pujoniemen ranta-asemakaavan muutosta ja laajennusta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kuuluttaa kaavan vireille sekä asettaa kaavahanketta koskevan aineiston nähtäville MRL:n mukaisesti.

Kunnanhallitus merkitsi saapuneet kuntalaisaloitteet avantouintipaikasta tiedoksi. Aloitteet ohjattiin valmisteltavaksi teknisiin palveluihin.

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi vanhus- ja vammaisneuvoston aloitteen vanhimpien ikäluokkien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisestä Paltamossa. Hallintopalvelut selvittää valtuustoseminaarin järjestämisen mahdollisuutta aikataulu huomioon ottaen.

Linkki esityslistaan / pöytäkirjaan

Lisätietoja
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin