Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 25.6.2024

Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 25.6.2024

Kunnanhallitus päätti antaa pöytäkirjan liitteenä olevan lausunnon koskien TE-uudistuksesta johtuvia muutoksia kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin ja asetukseen ja valtuuttaa kehitysjohtajan jättämään lausunnon sisällön lausuntopalvelu.fi -palveluun määräaikaan 5.8.2024 mennessä.

Kunnanhallitus hyväksyi pöytäkirjan liitteenä olevan maanvuokrasopimusluonnoksen aurinkovoimatuotantoon sekä valtuutti kunnanjohtajan tekemään siihen mahdolliset tarvittavat teknisluonteiset ja/tai vähämerkitykselliset korjaukset sekä allekirjoittamaan sopimuksen.

Kunnanhallitus päätti antaa malminetsintää koskevaan asiaan pöytäkirjan liitteenä olevan lausunnon.

Linkki esityslistaan / pöytäkirjaan

Lisätietoja:
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin