Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 23.5.2023

Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 23.5.2023

Kunnanhallitus nimesi kunnan virallisen ilmoitustaulun hoitajaksi hallintosihteeri Elina Heikkisen ja varahenkilöiksi palvelusihteeri Paula Väänäsen ja palvelusihteeri Anne Keräsen.

Kunnanhallitus nimesi Paltamon kunnan tietosuojavastaavaksi hallintosihteeri Elina Heikkisen ja hänen varahenkilökseen palvelusihteeri Paula Väänäsen.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Metelinniemen vaiheittaisen asemakaavan muutoksen esitetyn mukaisesti.

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi vanhus- ja vammaisneuvoston toimintakertomuksen vuodelta 2022.

Kunnanhallitus hyväksyi HYTETU-työryhmän koostaman hyvinvointiraportin 2022 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus hyväksyi Kainuu-Koillismaa työllisyysalueen perustamisen aiesopimuksen ja nimesi valmistelutyöryhmään kunnan edustajiksi kunnanjohtajan ja kehitysjohtajan.

Linkki esityslistaan / pöytäkirjaan

Lisätietoja
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044 750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin