Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 20.5.2024

Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 20.5.2024

Kunnanhallitus merkitsi kuntalaisten osallistumisen mahdollisuutta koskeneen saapuneen aloitteen tiedoksi. Hallintopalvelut aloittaa järjestelyt siten, että kyselytunti tai vastaava järjestetään syksyllä 2024.

Kunnanhallitus merkitsi kadun päällysteen uusintaa ja peruskorjausta koskeneen saapuneen aloitteen tiedoksi. Aloite ohjattiin valmisteltavaksi teknisiin palveluihin.

Kunnanhallitus merkitsi leikkipuiston ja rannan penkkejä koskeneen saapuneen aloitteen tiedoksi. Tekniset palvelut huolehtii kevään aikana aloitteessa mainitut penkit ja roskiksen paikoilleen.

Kunnanhallitus päätti kokoontua 1.7.-31.12.2024 pääsääntöisesti tiistaisin klo 14.00 seuraavan aikataulun mukaisesti:
13.8.
3.9.
24.9.
8.10.
22.10.
5.11.
26.11.
3.12.
17.12.
sekä aina tarvittaessa.

Kunnanhallitus päätti, että Paltamon kunta ottaa käyttöön työsuhdepolkupyöräetuuden 1.6.2024 alkaen. Työsuhdepolkupyöräetuus on käytettävissä niille kunnan työntekijöille, joiden palvelusuhteen pituus on vähintään kuusi kuukautta. Etu annetaan palkanosana eli se vähennetään bruttopalkasta.

Kunnanhallitus hyväksyi HYTETU-työryhmän koostaman hyvinvointiraportin 2023 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus päätti, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muualla kuin Paltamossa kirjoilla oleville perheille ja paltamolaisten vuorohoidossa olevien koululaisten osalta otetaan käyttöön 1.8.2024 alkaen pykälätekstissä esitetyn mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti, että varhaiskasvatuksen myyntipalveluhinnat muille kunnille määräytyvät 1.8.2024 alkaen pykälätekstissä esitetyn mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää seuraavat lisämäärärahat vuoden 2024 talousarvioon:
1) kiinteistöpalvelut tulosyksikkö, laskuttamatta jäänyt lisätyö: 16 789,50 euroa
2) kiinteistöpalvelut tulosyksikkö, laskuttamatta jäänyt koulukeskuksen rakennuttamiseen liittyvä lasku: 10 000 euroa
3) kiinteistöpalvelut tulosyksikkö, Monitoimitalon asunnon remontti: 20 000 euroa
4) kaukolämpölaitoksen tulosyksikkö, lämmitysöljy: 15 000 euroa.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokousilmoitukset julkaistaan kunnan palvelusivuston lisäksi Kainuun Sanomissa nykyisen valtuustokauden loppuun saakka (31.5.2025).

Linkki esityslistaan / pöytäkirjaan

Lisätietoja:
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin