Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 2.5.2023

Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 2.5.2023

Kunnanhallitus merkitsi kunnanvaltuuston 20.4.2023 kokouksen päätökset tiedoksi.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi tehdyt aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet.

Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi talouskatsauksen sekä erääntyneiden saatavien tilanteen per 31.3.2023 sekä päätti saattaa talouskatsauksen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus valitsi Monetra Oulu Oy:n yhtiökokoukseen edustajaksi kunnanjohtajan ja varaedustajaksi hallintojohtajan.

Kunnanhallitus vahvisti taksat ja maksut esitetyn hinnaston mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Milla Heikkiselle eron varavaltuutetun tehtävästä sekä lupa- ja valvontalautakunnan jäsenyydestä. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee lupa- ja valvontalautakuntaan uuden jäsenen hänen tilalleen.

Kunnanhallitus hyväksyi paltamolaisten lasten kesäkerhojen ohjelmarungon ja maksut esitetyn mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti koulukuljetusten hankinnasta ajalle 1.8.2023 - 31.7.2026. Kunnanhallitus valitsi kuhunkin kohteeseen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen palveluntuottajan ajalle 1.8.2023 - 31.7.2026 esitetyn mukaisesti.

Linkki esityslistaan / pöytäkirjaan

Lisätietoja
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin