Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 19.3.2024

Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 19.3.2024

Kunnanhallitus päätti
1) esittää kunnanvaltuustolle tilikauden alijäämän 642 304,74 euroa kirjaamista taseeseen omaan pääomaan edellisten vuosien yli- /alijäämätilille
2) hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi
3) oikeuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tekemään tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkennukset (eivät saa kuitenkaan vaikuttaa tilikauden tulokseen tai muuttaa tuloksen käsittelyä)
4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus päätti, että Paltamon asiointiliikennepalvelun tuottajaksi ajalle 1.7.2024 - 30.6.2026 valitaan kokonaisedullisimman tarjouksen tehnyt Alueurakointi Poutiainen Oy.

Kunnanhallitus hyväksyi koulutussuunnitelman vuodelle 2024.

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta 2023.

Kunnanhallitus merkitsi kunnanjohtajan kehityskeskustelun sisällön tietoonsa saatetuksi.

Kunnanhallitus päätti laittaa kiinteistöllä Leinola 578-402-6-50 olevat vanhat koulurakennukset julkiseen myyntiin. Lisäksi kunta voi myydä kiinteistöstä Leinola 578–402–6-50 noin 1,54 ha:n suuruisen erillisen määräalan koulun ympäriltä.

Linkki esityslistaan / pöytäkirjaan

Lisätietoja:
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin