Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 19.12.2023

Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 19.12.2023

Kunnanhallitus päätti, että Paltamon kunta ei ota Meriläisen- ja Varsitien yksityisteitä kunnan kunnossapitoon. Kunta avustaa Meriläisentien ja Varsitien tiekuntia kunnan avustusperiaatteiden mukaisesti teiden kunnossapidossa. Teiden kunnossapitoluokaksi määritellään 2.

Kunnanhallitus hyväksyi yleisen hankintaohjeen Paltamon kunnan hankintaohjeeksi siten, että se tulee voimaan 1.1.2024 alkaen.

Kunnanhallitus hyväksyi Paltamon kunnan pienhankintaohjeen siten, että se tulee voimaan 1.1.2024 alkaen.

Kunnanhallitus hyväksyi päivitetyn henkilöstöoppaan.

Kunnanhallitus hyväksyi olleen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2024 ja 2025.

Kunnanhallitus hyväksyi Paltamon kunnan ja Paltamo Golf Oy:n välisen kiinteistön kauppaa koskevan esisopimuksen voimassaolon jatkamisen sekä esisopimuksen kohdassa 4 määriteltyjen edellytysten täyttymisen määräajan jatkamisen 31.12.2024 saakka.

Kunnanhallitus päätti antaa liitteen mukaisen lausunnon koskien valtion väyläverkon investointiohjelmaa vuosille 2025–2032, ja valtuutti kehitysjohtajan viemään lausunnon lausuntopalvelu.fi -järjestelmään.

Kunnanhallitus hyväksyi halvimman tarjouksen ja valitsi Paltamon kirkonkylän kuntoportaiden rakentamisen toteuttajaksi Kiinteistö Laine Oy:n. Päätös on ehdollinen ja on riippuvainen hankerahoituksesta.

Kunnanhallitus päätti antaa liitteen mukaisen lausunnon Luonnonvarakeskuksen toimipaikkarakenteen ja toimitilatehokkuuden kehittämisen lausuntopyyntöön.

Linkki esityslistaan / pöytäkirjaan

Lisätietoja:
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin