Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 17.1.2023

Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 17.1.2023

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy tekniset korjaukset, jotka on tehty vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelmaan. Korjausten jälkeen talousarvion ylijäämä on 203 843 euroa.

Kunnanhallitus hyväksyi hallinto-, elinvoima- ja sivistyspalveluiden sekä teknisten palveluiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2023.

Kunnanhallituksen työlistalla oli myös vaalilautakuntien nimeäminen eduskuntavaaleihin 2023 ja päätösvallan delegointi keskusvaalilautakunnalle. Kunnanhallitus päätti valita vaalilautakunnat varajäsenineen sekä yhden vaalitoimikunnan varajäsenineen laitoksissa tapahtuvaa ennakkoäänestystä varten. Äänestysalueina ovat kirkonkylä ja Kontiomäki.

Kunnanhallitus päätti myös, että vaalilautakunnasta toiseen on mahdollista siirtää jäseniä, jos vaalipäivänä näyttää siltä, että joku vaalilautakunnista ei ole päätösvaltainen. Kunnanhallitus valtuutti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tekemään varsinaisen käytännön siirtopäätöksen.

Kunnanhallitus päätti nuorten kesätyöllistämisessä noudatettavista periaatteista. Niiden mukaan valituiksi kesätyöntekijöiksi voivat tulla keväällä 2023 peruskoulun päättävät ja sitä vanhemmat paltamolaiset nuoret, jotka ovat opiskelleet päätoimisesti lukuvuonna 2022 - 2023. Työjakson pituus on kaksi viikkoa, josta palkka on 330 euroa sekä lomakorvaus. Työpäivän pituus on kuusi tuntia ja työaika 30 tuntia/viikko. Yrityksillä ja yhteisöillä on mahdollista hakea ja saada kesätyöpaikkatukea, jolla tuetaan paltamolaisen nuoren kesätyöllistymistä. Tuen suuruus on 330 euroa.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi Paltamon kunnan yrityspalveluseteliohjeen vuodelle 2023. Yrityspalvelusetelin tarkoituksena on vauhdittaa alueen yritysten liiketoiminnan kasvua ja kehittymistä, kansainvälistymistä, tuotekehitystä sekä innovaatiotoimintaa. Yritystoiminnan avustuksiin on varattu yhteensä 6 000 euroa.

Linkki esityslistaan/pöytäkirjaan

Lisätietoja
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044 750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin