Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 16.1.2024

Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 16.1.2024

Kunnanhallitus hyväksyi palvelualueiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2024.

Kunnanhallitus päätti antaa lausunnon koskien työvoimapalveluiden uudelleen järjestämiseen liittyvien lakien, valmiuslain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamista.

Kunnanhallitus hyväksyi kuntalain (410/2015) 54 §:n mukaisen sopimusluonnoksen Kainuu-Koillismaan työllisyysalueen viranomaistehtävän hoitamisesta sekä valtuutti kunnanjohtajan tekemään siihen mahdollisesti tarvittavat tarkennukset ja teknisluonteiset korjaukset. Tarkennusta sisällöstä tullaan tekemään sopimuksen kohtaan koskien vieraskielisten asiakkaiden palveluja.

Kunnanhallitus päätti
• nimetä työllisyysalueen johtokuntaan varsinaiseksi jäseneksi kunnanhallituksen puheenjohtajan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajan
• nimetä työllisyysalueen johtoryhmään varsinaiseksi jäseneksi kehitysjohtajan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanjohtajan
• antaa suostumuksensa sille, että nimitettävän toimielimen toimikausi alkaa heti asettamisen jälkeen ja sillä on toimivalta tehdä päätöksiä.

Kunnanhallitus päätti antaa lausunnon koskien työttömyysturvalain muuttamista.

Kunnanhallitus hyväksyi Paltamon kunnan yrityspalveluseteliohjeen vuodelle 2024.

Kunnanhallitus päätti periaatteet nuorten kesätyöllistämisestä vuodelle 2024.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä maa-ainestaksan ja ympäristöviranomaisen taksan. Taksat tulevat voimaan 1.2.2024 alkaen.

Paltamon kunta päätti antaa lausunnon koskien Kainuun hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöstä.

Kunnanhallitus päätti antaa lausunnon koskien Juuan Dolomiittikalkin malminetsintälupahakemusta.

Linkki esityslistaan / pöytäkirjaan

Lisätietoja:
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin