Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 15.8.2023

Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 15.8.2023

Kunnanhallitus käsitteli osavuosikatsauksen, tilinpäätösennusteen sekä erääntyvien saatavien tilanteen ajalta 1.1.–30.6.2023 ja saattoi osavuosikatsauksen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus päätti nimetä Hautaniementien radan pohjoispuolen Takalantieksi ja eteläpuoli on Hautaniementie. Kuusikkoniementien alue nimettiin biotuotetehtaan asemakaavan mukaisesti: radan eteläpuoli on Kuusikkoniementie ja siitä haarautuva haara on Kuusikkoniemenkuja, pohjoispuolta ei nimetty. Meriläisentien itäinen haara nimettiin Tirronniementieksi. Varsitie alkaa Jokilahdentiestä ja jatkuu Kuusikkoniementien tienhaarasta eteenpäin Meriläisentiehen asti.

Lisäksi kunnanhallitus nimesi Vaarankyläntiestä erkanevan nimeämättömän tien Norssiniementieksi.

Teiden uudelleen nimeämisien ja Väyläviraston tiejärjestelyjen takia kaikkien osoitenumeroinnit tarkastetaan ja tehdään mahdolliset korjaukset. Kunta hankkii ja asentaa teiden nimiviitat. Osoitenumerokilpien hankinnasta ja asentamisesta vastaa rakennuksen omistaja.

Kunnanhallitus päätti, että Paltamon kunta asettaa julkiseen myyntiin Lampila-nimisen kiinteistön (578-407-6-37). Kunnanhallitus päätti valtuuttaa teknisen johtajan hoitamaan yllä mainitun kiinteistön myyntiin asettamisen. Kunnanhallitus pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset.

Linkki esityslistaan/pöytäkirjaan

Lisätietoja
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044 750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin