Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 11.6.2024

Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 11.6.2024

Kunnanhallitus merkitsi toisen asteen koulutuksen pysymistä maksuttomana koskevan aloitteen tiedoksi. Aloite ohjattiin valmisteltavaksi sivistyspalveluihin.

Kunnanhallitus päätti, että
1. Paltamon kunta sitoutuu rahoittamaan autokiertojen kustannuksia lausuntopyynnössä kerrotuin periaattein sillä varauksella, että valtuusto hyväksyy rahoituksen talousarvioon
2. Paltamon kunta hyväksyy, että ELY-keskus hankkii liikenteen, tekee liikenteen hankintaa koskevan hankintapäätöksen ja solmii liikennöintisopimuksen liikenteenharjoittajan kanssa
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Kunnanhallitus nimesi vuoden 2024 Eino Leinon. Päätös tulee julkiseksi 6.7.2024

Kunnanhallitus päätti perustaa työllisyyspalveluihin työllisyyspäällikön toistaiseksi voimassa olevan viran sekä neljä työllisyysohjaajan toistaiseksi voimassa olevaa virkaa 1.1.2025 alkaen.

Kunnanhallitus hyväksyi Paltamon kansalaisopiston opinto-ohjelman lukuvuodelle 2024–2025.

Kunnanhallitus hyväksyi Paltamon kansalaisopiston maksut 1.8.2024 alkaen esitetyn mukaisesti.

Kunnanhallitus hyväksyi vuorohoidon linjaukset 1.8.2024 alkaen esitetyn mukaisesti.

Kunnanhallitus hyväksyi koululaisten vuorohoidon periaatteet 1.8.2024 alkaen esitetyn mukaisesti.

Kunnanhallitus hyväksyi kaavanlaatijan laatimat vastineet kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen ja päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy Pujoniemen ranta-asemakaavan muutosehdotuksen esitetyssä muodossa.

Linkki esityslistaan / pöytäkirjaan

Lisätietoja:
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin