Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 11.4.2023

Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 11.4.2023

Kuntalaisaloite kyselytunnin järjestämisestä päätettiin saattaa toteutukseen viimeistään syksyllä 2023.

Kunnanhallitus hyväksyi Paltamon perusopetuksen tuntikehyksen lukuvuodelle 2023–2024. Myös kirjaston ja kirjastoauton aukioloajoista päätettiin ajalle 19.6.2023 - 16.6.2024. Aukioloajoista tiedotetaan kunnan palvelusivustolla www.paltamo.fi.

Kunnanhallitus antoi lausunnon Kainuun hyvinvointialueen laajan hyvinvointikertomuksen 1. osaan, joka antaa kunnanhallituksen mukaan hyvää vertailupohjaa Paltamon kunnan omalle hyvinvointikertomukselle. Siihen on kirjattu hyvin ikäryhmittäin niin positiiviset kuin negatiiviset indikaattorit sekä vertailutietoa Kainuun ja koko Suomen hyvin- ja pahoinvoinnin indikaattoreista. Lausunnossa todetaan, että Kainuun hyvinvointialueella ja kunnilla on paljon tehtävää kainuulaisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Kunnanhallitus hyväksyi Hilla Groupin tarjouksen tienvarsinäytön mainospaikasta ja valtuutti kehitysjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Paltamon kunnan ”Yksityistie- ja pihatieavustukset sekä Yksityisteiden perusparannusavustukset” -avustusperiaatteet.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se myöntää vuodelle 2023 kaukolämpölaitoksen investointikohteelle 30 000 euron ja kunnallistekniikan investointikohteelle 70 000 euron lisämäärärahan.

Lisätietoja
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Linkki esityslistaan/pöytäkirjaan

Takaisin uutisiin