Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 10.10.2023

Paltamon kunnanhallituksen päätöstiedote 10.10.2023

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi työllisyyspalveluissa käytyjen yt-neuvottelujen pöytäkirjan ja totesi osaltaan, että kunnallisen yhteistoimintalain edellyttämät neuvottelut on käyty ja neuvotteluvelvoite on täyttynyt. Kunnanhallitus vahvisti neuvottelutuloksen.

Kunnanhallitus hyväksyi Kainuu-Koillismaa työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja suunnitelman työllisyysalueen työvoimapalveluiden järjestämisestä.

Kunnanhallitus nimesi Kainuun liiton koordinoiman matkailustrategian ohjausryhmään kunnan edustajaksi kehitysjohtajan sekä päätti välittää matkailuyrityksen edustajan nimeämispyynnön edelleen Paltamon yrittäjät ry:lle päätettäväksi.

Kunnanhallitus päätti asettaa Hukkalansalon ja Takiankankaan tuulivoimayleiskaavaluonnokset nähtäville ja pyytää lausunnot maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kunnanhallitus myös hyväksyi kaavan laatijan laatiman vastineen Hukkalansalon tuulivoimayleiskaavasta saatuun palautteeseen.

Kunnanhallitus merkitsi saapuneen kuntalaisaloitteen avantouintipaikasta tiedoksi. Aloite ohjattiin valmisteltavaksi teknisiin palveluihin.

Kunnanhallitus päätti hakea kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 440 000 euroa vuodelle 2023.

Linkki esityslistaan / pöytäkirjaan

Lisätietoja
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin