Paltamon kunnan toiminnot palaavat 1.11. alkaen normaaliin asiointi- ja aukioloaikaan

Paltamon kunnan toiminnot palaavat 1.11. alkaen normaaliin asiointi- ja aukioloaikaan

Paltamon kunnan toiminnot palaavat normaaliin asiointi- ja aukioloaikaan 1.11.2021 alkaen yleisen etätyösuosituksen päätyttyä. Kunnantalo on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Ylei­sen mas­ki­suo­si­tuk­sen si­jaan Kai­nuus­sa on voi­mas­sa THL:n suo­si­tus kas­vo­mas­kien käy­tös­tä ti­lan­teis­sa, jois­sa ih­mi­siä ko­koon­tuu pal­jon ja lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää. Myös THL suo­sit­te­lee mas­kin käyt­töä eten­kin jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa, jois­sa etäi­syyk­sien pi­tä­mi­nen mui­hin ih­mi­siin on vai­keaa, esi­mer­kik­si jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä.

Kainuun soten koronarokotukset jatkuvat. Myös Kainuun soten kol­man­net koronaro­ko­tean­nok­set ovat käyn­nis­sä ko­hon­nees­sa sai­ras­tu­mis­ris­kis­sä ole­vil­le. Ro­kot­ta­mat­to­mien tai va­jaan ro­ko­tus­sar­jan saa­nei­den ris­ki va­ka­val­le sai­ras­tu­mi­sel­le on mo­ni­ker­tai­nen täy­teen ro­ko­tus­suo­jaan ver­rat­tu­na. Paltamon neuvolan (Salmelankuja 2 b) seuraavat rokotusajat ovat:

  • 29.10. klo 12.30 - 14
  • 5.11. klo 9 - 11.30
  • 11.11. klo 9 - 11.30
  • 16.11. klo 9 - 16
  • 19.11. klo 9 - 11.30
  • 23.11. klo 9 - 16
  • 30.11. klo 9 - 16

Lisätietoa rokotuksista ja suosituksista: https://sote.kainuu.fi/koronainfo

Takaisin uutisiin