Paltamon kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma valmistui ja otetaan testattavaksi keväällä

Paltamon kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma valmistui ja otetaan testattavaksi keväällä

Paltamon kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma saadaan toteutukseen kevätlukukaudella 2022. Kunnanhallitus hyväksyi suunnitelman 8.11.2021 kokouksessaan.

-Kulttuurikasvatussuunnitelmassamme on tilaa lasten ja nuorten itse tekemälle taiteelle, ammattitaiteelle ja rikkaalle paikalliselle kulttuuriperinnölle, toteavat suunnitelmaa Paltamon kunnassa työstäneet kulttuurivastaava Minna Härkönen ja apulaisrehtori Kaisa Toivonen.

Kulttuurikasvatussuunnitelma tukee opetussuunnitelmien tavoitteita ja takaa vuosittain jokaiselle ikäryhmälle taide- ja kulttuurikasvatusta. Se tarjoaa lapsille ja nuorille itse tekemällä ja kokemalla tietoa kunnan historiasta, käytännöistä, merkkihenkilöistä ja olemassa olevasta kulttuuri- ja taidetarjonnasta. Suunnitelma luo raamin systemaattiselle koulun ja paikallisten kulttuuritoimijoiden yhteistyölle.

-Olemme työstäneet suunnitelmaa tiiviissä yhteistyössä Kainuun lasten ja nuorten kulttuurikeskus Kultturan kanssa. Kultturan tuki ja asiantuntemus on ollut suunnitelman laatimiselle tärkeää.

-Suunnitelma takaa kulttuuri- ja taidekasvatusta yhdenvertaisesti ja saavutettavasti jokaiselle 0 - 18 -vuotiaalle paltamolaiselle lapselle ja nuorelle. Laadukas, kunnan omiin vahvuuksiin pohjautuva kulttuurikasvatus auttaa lapsia ja nuoria tuntemaan omia kulttuurisia juuriaan ja arvostamaan kulttuuriperintöä, Kultturan taiteilija-pedagogi Hanna Kaisa Vainio ja tuottaja Roosa Yrjölä toteavat.

Suunnitelma vahvistaa lasten ja nuorten tunne- ja esiintymistaitoja, lisää yhteisöllisyyttä ja kunnan elinvoimaisuutta, työllistää ja tukee kunnan strategisia tavoitteita. Kulttuurikasvatussuunnitelma vastaa myös kuntien kulttuuritoimintalain vaatimuksiin.

-Suunnitelmaan on valikoitunut taiteenaloja, joiden kokemiseen paltamolaiset lapset ja nuoret itse ovat ilmaisseet kiinnostuksensa, ja myös niitä taiteenaloja, joita he eivät ehkä ole osanneet kaivata.

Suunnitelmaa testataan kevätlukukaudella 2022, ja sen täysimittainen kolmivuotinen toteutus alkaa lukuvuonna 2022 - 2023. Suunnitelma juurrutetaan pysyväksi osaksi kunnan toimintaa.

 

Tutustu suunnitelmaan tästä.

 

Lisätietoja
Minna Härkönen
viestintäsuunnittelija, kulttuurivastaava
044 750 0998

Hanna Kaisa Vainio
Kainuun lasten ja nuorten kulttuurikeskus Kulttura
taiteilija-pedagogi
040 146 8273

Takaisin uutisiin