Paltamon kehittyvät energiaratkaisut -hanke sai JTF-rahoitusta

Paltamon kehittyvät energiaratkaisut -hanke sai JTF-rahoitusta

Paltamon kehittyvät energiaratkaisut -hanke sai JTF-rahoitusta

Paltamossa on käynnistynyt Paltamon kehittyvät energiaratkaisut -hanke, jonka tavoitteena on selvittää Paltamon kunnan kaukolämpö- ja jätevesiratkaisujen toteuttamisen edellytyksiä ja edistää uusiutuvan energian tuotantoa ja energian varastointia eri muodoissa.

Hanke tuottaa vaihtoehtoiset ratkaisut kunnan kaukolämpöratkaisuksi investointi- ja operointikustannuksineen, tarvittavine lupaprosesseineen ja aikatauluineen päätöksentekoa varten. Hanke edistää myös kuntaan sijoittuvia muita mahdollisia uusiutuvan energian tuotannon ja varastoinnin ratkaisuja ja investointeja, kuten aurinkovoima, P2X ja energiavarastot. Hankkeella kartoitetaan näistä kiinnostuneita uusia yrityksiä ja edesautetaan investointien sijoittumista Paltamoon.

”Paltamoon suunniteltujen viiden tuulipuiston ja biotuotetehtaan uusiutuva energia tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden myös yrityksille olla mukana kehittämässä uusia energiaratkaisuja ja uutta liiketoimintaa.” toteaa hankkeen projektipäällikkö Esa Järvenoja.

Kainuussa biotalouden sivuvirtojen jalostamiseen perustuvan biokiertotalouden kehittäminen on keskeinen osa talouden ja yhteiskunnan vihreää siirtymää fossiilitaloudesta vähähiiliseen kiertotalouteen. Hankkeen tavoitteena on edistää kiertotalouteen ja sivuvirtojen hyödyntämiseen liittyvän yritystoiminnan sekä biotuotetehtaan toimintaa tukevan yritystoiminnan syntymistä ja yritysten sijoittumista alueelle.

Kainuun liitto on myöntänyt hankkeelle rahoituksen oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 118 955 euroa, josta JTF-rahoituksen osuus on 80 %. Hanke käynnistyi marraskuussa 2023 ja jatkuu vuoden 2025 alkuun saakka.

Lisätietoja:

Salla Korhonen
kehitysjohtaja
044 288 5660

Esa Järvenoja
projektipäällikkö
040 754 8088

Takaisin uutisiin