Paltamon hyvinvointiraportti 2022 on julkaistu

Paltamon hyvinvointiraportti 2022 on julkaistu

Paltamon hyvinvointiraportti 2022 on julkaistu

Tämä vuosiraportti käsittelee valtuustokauden vuoden 2022 tehtyjä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteitä ja indikaattoritietoja, joista on raportoitava kunnanhallitukselle ja valtuustolle lakisääteisesti vuosittain.  (Terveydenhuoltolaki 2010, §12.)

Toimenpiteitä olivat mm. vuonna 2022 kunnan hallinnoimana käynnistynyt Paltamon pyörämatkailuhanke, jolla rakennettiin  maastopyöräily ja retkeilyreitti Autioniemeen. Vuonna 2022 kunnanhallitus teki päätöksen koulutsempparin palkkaamisesta määräaikaiseen työsuhteeseen tukemaan lasten ja nuorten arkea kouluissa. Paltamon lääkäritilanne vuonna 2022 on ollut verrattain hyvä edellisvuosiin verrattuna. Paltamossa on ollut kaksi lääkäriä.

Monessa asiassa mennään hyvään, mutta myös kehitettävää löytyy.
Esille nousee mm. se, että syys-lokakuussa työttömyysprosentti oli vuonna 2022 vain 8,9 kun edellisenä vuotena 2021 se oli 11,8. Kehitys on ollut myönteistä. Indikaattoritiedot osoittavat, että mielenterveyden haasteet varhaislapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa ovat Paltamossa verrattain korkeat. Huolta aiheuttaa erityisesti 8. ja 9. luokan oppilaiden kokemus omasta terveydentilastaan, liikkumattomuus, ylipaino ja tupakoinnin lisääntyminen. Suhteessa muuhun maahan ja Kainuuseen Paltamossa alkoholin kulutus on korkein.

Paltamon kunnan hyvinvointiraportti 2022

Lisätiedot:

Jenna Härkönen
hyvinvointiaktivaattori
jenna.harkonen@paltamo.fi
040 623 7272

Takaisin uutisiin