Paltamon biometanolilaitoksen suunnittelu alkaa

Paltamon biometanolilaitoksen suunnittelu alkaa

Paltamon biometanolilaitoksen suunnittelu alkaa

Tiedote 29.5.2024

Paltamon kunnanhallitus teki keskiviikkona 29.5. pitämässään kokouksessa myönteisen päätöksen SSE Suomen Säätöenergia Oy:n esittämästä teollisuusalueen suunnitteluvaraussopimuksesta.

Uusiutuvan metanolin tuotantoon keskittyvä SSE Suomen Säätöenergia Oy aloittaa Paltamoon sijoittuvan biometanolilaitoksen suunnittelun, kun päätös saa lainvoiman.

SSE Suomen Säätöenergia Oy:n toiminnan keskiössä on energiamurros, ja yhtiön tavoitteena on löytää ilmaston muutosta hillitseviä teollisia ratkaisuja, joiden vaikutukset ovat mitattavissa jo 2020–luvun kuluessa. SSE on luomassa laitosverkostoa uusiutuvan biometanolin tuotannolle. SSE:n tuotantomenetelmä yhdistää kolme teollisessa tuotannossa tunnettua teknologiaa, puumassan kaasutus, elektrolyyttinen vedyn tuotanto ja metanolisynteesi, yhdeksi laitosyksiköksi – hybridijalostamoksi.

VTT:n lausunnon mukaan SSE Suomen Säätöenergia Oy:n teknologia on sekä Suomessa että globaalisti ainutlaatuinen. Lopputuote, uusiutuva metanoli, vähentää kasvihuonekaasuja yli 86% verrattuna vastaavaan fossiiliseen polttoaineeseen.

”Paltamon biometanolilaitoksen investointi olisi noin 500 miljoonaa euroa. Se tulisi työllistämään laitoksella 50-60 henkeä, raaka-ainehankinnassa ja logistiikassa n. 65 henkeä. Rakennusvaihe työllistää n. 800 henkilötyövuotta. Vuosituotanto on arviolta 244 000 tonnia”, SSE:n toimitusjohtaja Kaj Turunen kertoo.

”Tehtaalla on suuri vaikutus työllisyyden ja elinvoiman edistämiseen Paltamossa ja laajemmin Kainuussa. Hankkeen odotetaan tuovan alueelle tietysti myös uusia asukkaita. Kuntatalouden näkökulmasta tässä on kyse myös merkittävistä verotuloista tulevaisuudessa”, kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi toteaa.

Paltamon laitoksella biomassa tulee sahateollisuuden sivuvirroista, energiapuusta sekä ainespuuhakkuiden latvuksista ja oksista tehdystä hakkeesta. Prosessissa tarvittava vety tuotetaan veden elektrolyysillä aurinko- ja tuulivoimalla tuotetulla sähköllä.

”Paltamoon suunniteltava biometanolilaitos ei lisää metsähakkuita”, Kaj Turunen korostaa.

”Suunniteltavan biometanolilaitoksen tuotanto ei aiheuta myöskään ympäristölle kuormitusta. Biometanoli on biohajoava ja vesiliukoinen tuote. Laitoksen prosessivesi, joka laitokselta tulee, voidaan puhdistaa esimerkiksi kunnallisessa vedenpuhdistuslaitoksessa ja biomassan kaasutuksesta syntyvä tuhka voidaan sellaisenaan käyttää maanparannuksessa”, Kaj Turunen jatkaa.

Uusiutuvan metanolin maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa voimakkaasti sekä meriliikenteessä että kemianteollisuudessa, kun alat pyrkivät osaltaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja luopumaan fossiilisista polttoaineista.

Paltamon biometanolilaitoksen tavoitteena on osaltaan edistää kestävää, ympäristövastuullista energiatulevaisuutta. Uusiutuvan metanolin kaltaiset kehittyneet biopolttoaineet mullistavat energiamarkkinoita. SSE:n teknologia tarjoaa ratkaisun ilmastonmuutoksen torjuntaan, vihreämmän ja puhtaamman huomisen edistämiseen. Samalla se tarjoaa etuja ympäröivälle yhteisölle, kuten laitoksen ylimääräisen lämmön hyödyntämisen kaukolämpöjärjestelmässä.

”SSE Suomen Säätöenergia Oy tulee tiedottamaan ja järjestämään avoimia keskustelutilaisuuksia hankkeen edetessä”, toimitusjohtaja Kaj Turunen lupaa.

Lisätietoja antaa:
SSE Suomen Säätöenergia Oy
Kaj Turunen
toimitusjohtaja, ceo
Puhelin (+358 (0)50 512 0663
kaj.turunen@saatoenergia.fi
www.saatoenergia.fi

Takaisin uutisiin