Paltamo valittiin mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun

Paltamo valittiin mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun

Paltamo valittiin mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuu arviolta yhteensä 10 000 vuosina 2016 tai 2017 syntynyttä lasta. Kuntia tai kunnista koostuvia osia valittiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla. Koska kokeilu perustuu koeasetelmaan, kunnat eivät ole voineet hakeutua siihen itse.

Kuntia, joissa järjestetään kaksivuotista esiopetusta on 105. Näiden kuntien lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkikuntina.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on

  • vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
  • kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
  • selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
  • selvittää perheiden palveluvalintoja
  • saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa.

Lisätietoa kokeilusta lähiaikoina kokeiluohjeistuksen selvittyä.

Lisätietoja
Sirpa Härkönen
varhaiskasvatuspäällikkö
044 288 5307
sirpa.harkonen@paltamo.fi

Takaisin uutisiin