Paltamo lisää liikuntamahdollisuuksia Kontiomäkeen - lähiliikunta-areenan avajaisia vietetään tiistaina 19.9. klo 18

Paltamo lisää liikuntamahdollisuuksia Kontiomäkeen - lähiliikunta-areenan avajaisia vietetään tiistaina 19.9. klo 18

Paltamo lisää liikuntamahdollisuuksia Kontiomäkeen - lähiliikunta-areenan avajaisia vietetään tiistaina 19.9. klo 18

Paltamon kunta on saanut Aluehallintovirastolta valtionavustusta liikuntapaikkarakentamisen perustamishankkeiden määrärahasta 27 000 € Kontiomäen koulun pihapiiriin lähiliikunta-areenan rakentamiseksi. Valtionavustuksen osuus kokonaisrahoituksesta on 35,00 %. Areenan kokonaisinvestointi on arvioilta noin reilut 80 000 €. Areena on valmistunut syyskesän aikana ja sen avajaisia vietetään tällä viikolla ti 19.9.2023 klo 18.00.

Areenan investoinnilla vaikutetaan Paltamon Kontiomäellä asuvien lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden hyvinvointiin luomalla edellytyksiä liikkumiselle ulkona niin koulu- kuin vapaa-ajalla. Paltamon kunta on rakennuttanut Kontiomäen koulun pihalle lähiliikunta-areenan sekä kuulantyöntö- ja pituushyppypaikan, joiden tavoitteena on edistää liikunnan mahdollisuuksia ja lisätä liikkumista kaikissa ikäryhmissä erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Areenan välillisenä vaikutuksena on vähentää liikkumattomuutta ja siitä mahdollisesti syntyviä sairauksia ennaltaehkäisevästi. Lisäksi areena luo mahdollisuuksia omaehtoisen liikunnan lisäämiselle ohjatusti koulu- ja nuorisotyön aukioloaikoina. Toivomme myös, että muut toimijat voivat hyödyntää lähiliikunta-areenaa omissa aktiviteeteissaan.

Lisätietoja

Avajaiset: Arto Heikkinen Kontiomäen koulun rehtori p. 044 288 52 46 arto.heikkinen@paltamo.fi
Hyvinvointi: Jenna Härkönen hyvinvointiaktivaattori 040 623 7272 jenna.harkonen@paltamo.fi
Tekninen toteutus: Mervi Kilpeläinen rakennusmestari, kunnallistekniikka p. 044 288 5512 mervi.kilpelainen@paltamo.fi

Takaisin uutisiin