Paltamo innostaa iäkkäät liikkumaan

Paltamo innostaa iäkkäät liikkumaan

Paltamo innostaa iäkkäät liikkumaan

Paltamon kunta lähti mukaan Ikäinstituutin koordinoimaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan, jossa lisätään liikkumis- ja ulkoilumahdollisuuksia vielä kotona itsenäisesti pärjääville ikäihmisille. Valtakunnalliseen terveysliikuntaohjelmaan valittiin joulukuussa 13 uutta kuntaa.

Suurin osa yli 75-vuotiaista ihmisistä asuu vielä omassa kodissa ilman säännöllisiä palveluita. Heistä noin joka toisella on liikkumisvaikeuksia, esimerkiksi haasteita kävellä puoli kilometriä (THL:n FinTerveys). Nämä ihmiset tarvitsevat liikkumiskyvyn, osallisuuden ja itsenäisen selviytymisen avuksi terveysliikuntaa. Neljäsosa iäkkäiden kaatumisista on ehkäistävissä säännöllisellä voima- ja tasapainoharjoittelulla.

-Ikäinstituutti tarjoaa kunnan ammattilaisille ja vertaisohjaajille maksuttomia koulutuksia ja verkostotapaamisia. Iäkkäiden kuntalaisten ja Paltamon kunnan poikkisektorisen Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän kanssa kehitetään iäkkäiden tarpeita ja toiveita vastaavaa terveysliikuntaa, kiteyttää ohjelmajohtaja Katja Borodulin.

Paltamon kunnan Voimaa vanhuuteen -työtä johtaa hyvinvointiaktivaattori Jenna Härkönen:

-Haluamme edistää hyvinvointia väestömme ikääntyessä Paltamossa ja tukea heidän toimintakykyisyyttään ja kotona asumistaan mahdollisimman pitkään.

-Myös yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi on meille tärkeää. Haluamme tavoittaa uutta kohderyhmää esimerkiksi ulkoiluystävätoiminnan avulla ja järjestämällä ikäihmisten tapahtumia yhteistyössä Paltamon Eläkeliitto ry:n ja Kainuun Liikunta ry:n kanssa.

-Poikkisektorinen yhteistyö on tärkeää tavoittaaksemme ikäihmisiä, jotka voisivat hyötyä hyvinvoinnin edistämisestä liikunnan avulla, ja jotka eivät ole vielä osallisena eri toiminnoissa.

Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on ollut tähän mennessä mukana 96 kuntaa. Tammikuussa 2022 mentorointiohjelmassa aloittavat Espoo, Kankaanpää, Karvia, Kerava, Lapinjärvi, Laukaa, Loimaa, Paltamo, Pornainen, Pudasjärvi, Pöytyä, Raasepori ja Ylöjärvi.

 

Lisätietoa:
ohjelmajohtaja Katja Borodulin, Ikäinstituutti, 050 591 2413, katja.borodulin@ikainstituutti.fi
hyvinvointiaktivaattori Jenna Härkönen, Paltamon kunta, 040 623 7272 jenna.harkonen@paltamo.fi (tavoitettavissa 13.12. alkaen)

Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää vielä kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla. Liikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää ikäihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti. Toimintaa toteutetaan Veikkauksen tuotoilla. www.voimaavanhuuteen.fi

Takaisin uutisiin