Oulujoen vesistön kesän virkistyskäytön tavoitetasot saavutettiin kaikilla säännöstellyillä järvillä

Oulujoen vesistön kesän virkistyskäytön tavoitetasot saavutettiin kaikilla säännöstellyillä järvillä

Oulujoen vesistön kesän virkistyskäytön tavoitetasot saavutettiin kaikilla säännöstellyillä järvillä

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 14.6.2023

Sademäärät Oulujoen vesistöalueella ovat alkuvuodesta vaihdelleet, kokonaissadannan ollessa keskimääräistä suurempi. Tammikuu oli keskimääräistä sateisempi. Helmikuusta maaliskuun puoliväliin sateet olivat keskimääräisiä. Huhtikuun jälkimmäisellä puoliskolla sademäärä ylitti pitkänajan keskiarvon maksimin. Alkuvuoden kokonaissadanta toukokuun loppuun mennessä oli noin 228 mm, mikä oli noin 30 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Kevättulva oli normaali

Oulujoen vesistöalueella kevään tulvatilanne pysyi tavanomaisena. Tulovirtaamat nousivat voimakkaasti huhti-toukokuun vaihteessa ja tasoittuivat toukokuun lopulla keskimääräiselle tasolle. Suurimmat virtaamat koettiin toukokuun puolivälin tienoilla. Jäät lähtivät alueen suurista järvistä, Vuokki-, Kianta- ja Oulujärvestä toukokuun puolessa välissä.

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajoja tiukemmat pinnankorkeustavoitteet. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään saamaan ja pitämään ympäristön ja virkistyskäytön kannalta optimaalisille tasoille.

Kesän virkistyskäytön tavoitetasot saavutettiin kaikilla säännöstellyillä järvillä jo toukokuussa. Kaikkien säännösteltävien järvien pinnat pyritään pitämään kesän tavoitetasoissa virkistyskäyttökauden ajan. Mikäli kesän tulovirtaamat ja sateet ovat vähäiset, tai sähköntarve on suuri, niin tavoitetasot voivat alittua loppukesän aikana.

Järvikohtaiset tilanteet ja ennusteet

Oulujärven kesäkauden tavoitetaso on NN+ 122,50 metriä, johon päästiin toukokuun 26. päivä. Tämänhetkinen pinnankorkeus on NN+ 122,63 metriä.

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven pinnankorkeus NN+ 198,96 metriä, joka on ajankohdan keskiarvoa 27 senttimetriä ylempänä. Vuokkijärven pinnankorkeus NN+ 188,80 metriä on myös ajankohdan keskiarvoa 27 senttimetriä ylempänä.

Sotkamon reitillä Ontojärven pinnankorkeus on NN+ 159,13 metriä, joka on ajankohdan keskiarvoa 33 senttimetriä ylempänä. Kiimasjärven pinnankorkeus on NN+ 137,79 metriä ja Nuasjärven pinnankorkeus on NN+ 137,69 metriä. Molemmat järvet ovat noin 20 senttimetriä ajankohdan keskiarvoa ylempänä.

Huollot vaikuttavat vedenpinnan korkeuksiin ja juoksutuksiin

Pällin vesivoimalaitokselta lähtevällä Carunan 110 kV voimajohdolla tehdään saneeraustöitä. Työt aiheuttavat Pällin vesivoimalaitoksen tuotannon keskeytymisen aikavälillä 22.5–21.7.2023, jonka vuoksi joen virtaus ohjataan ohijuoksutuksina tulvaluukuista.

Pällin voimalaitoksen yläpuolinen vedenpinta voi vaihdella totuttua enemmän ohijuoksutusten aikana. Pällin vesivoimalaitoksella käynnissä oleva 3-koneiston peruskunnostus on edennyt suunnitellun mukaan. Työt voimalaitoksella aloitettiin huhtikuun lopussa ja peruskunnostettu koneisto on arvoitu saatavan tuotantoon lokakuun puolivälissä. Peruskunnostuksesta johtuen voimalaitoksella joudutaan aika-ajoin juoksuttamaan vettä ohijuoksutusluukkujen kautta. Peruskunnostuksessa 3-koneistoon tulee uusi turbiinin juoksupyörä sekä uusi generaattori. Lisäksi koneistoautomaatio ja suojalaitteita uusitaan. Kunnostuksen myötä 3-koneistolta saatava teho nousee noin 2 megawattia. 

Nuojuan vesivoimalaitoksella on kesäkuun aikana käynnissä määräaikainen koneistotarkastus 2-koneistolle. Koneistokeskeytys alkoi 5.6. ja se kestää arviolta 3–4 viikkoa. Koneistotarkastuksen takia voidaan vettä aika-ajoin joutua juoksuttamaan ohijuoksutusluukkujen kautta. 

Heinäkuussa Pyhäkosken vesivoimalaitoksella tehdään myös määräaikainen koneistotarkastus 2-koneistolle. Kyseessä on toinen vuodelle 2023 ajoitetuista määräaikaistarkastuksista Oulujoella. Suunniteltu koneistokeskeytys kestää arviolta 3–4 viikkoa ja ajoittuu heinäkuun ajalle. Keskeytyksen vuoksi voimalaitoksella voidaan aikaajoin joutua juoksuttamaan vettä ohijuoksutusluukkujen kautta. 

Kesäkuussa Kainuun Voiman Ämmäkoski III -voimalaitoksen patokorjauksen valmistelujen takia Kajaanin kaupungin edustan koskiosuus pysäytetään ja tyhjennetään vuorokauden (28.6.) ajaksi. Tämän jälkeen patorakenteiden korjaukset aloitetaan työpadon suojassa. 

Lisäksi kaikilla vesivoimalaitoksilla tehdään säännöllisesti lyhytkestoisia kausihuoltoja. Riippuen sähköntarpeesta nekin voivat aiheuttaa lyhyitä ohijuoksutustarpeita. Oulujoen pääuoman jokaisella voimalaitoksella on kolme koneistoa.

Tiedote

Fortum Oyj
Viestintä

Takaisin uutisiin