Oulujoen vesistöalueen kevättulvasta ennustetaan hieman keskimääräistä suurempaa

Oulujoen vesistöalueen kevättulvasta ennustetaan hieman keskimääräistä suurempaa

Oulujoen vesistöalueen kevättulvasta ennustetaan hieman keskimääräistä suurempaa

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 14.3.2024

Oulujoen vesistöalueen lumen vesiarvo oli maaliskuun alussa 187 mm, mikä on hieman ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa (noin 140 mm) ylempänä. Kevättulvaennusteet näyttävät Oulujoen alueella noin 20 % keskimääräistä suurempaa tulvaa.


Kevättulvien ennuste Oulujoen alueelle näyttää hieman keskimääräistä suuremmalta, koska lunta on tullut talven aikana paljon. Lopullinen tulvaveden määrä riippuu kevään sateista ja siitä, miten nopeasti lumi sulaa”, kertoo Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstelystä vastaava Mikael Heikkilä Fortumilta.

Mikäli kevättulva muodostuu ennustetun kaltaisena, pitäisi säännösteltyjen järvien veden pinnan nousta kesäajan virkistyskäytön tavoitetasoille. Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajoja tiukemmat pinnankorkeustavoitteet. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään saamaan ja pitämään ympäristön ja virkistyskäytön kannalta optimaalisille tasoilla. Järvien tavoitetasot ovat Kiantajärvi NN+ 198,5 m, Vuokkijärvi NN+ 188,5 m ja Oulujärvi NN+ 122,5 m. Sotkamon reitillä tavoitetasot ovat Ontojärvi NN+158,0 m sekä Nuasjärvi ja Kiimasjärvi NN+ 137,4 m.

Vuosi 2023 oli Oulujoen vesistöalueella sateinen

Vuosi 2023 oli neljänneksi suurin sadekertymältään yli 50 vuoden historiajaksolla. Loppukesä ja syksy olivat Oulujoen vesistöalueella ennätyksellisen sateisia. Vuoden 2023 kokonaissademäärä oli 754 mm, mikä on keskimääräistä 22 % enemmän.

Säännöstellyt järvet olivat koko syksyn ajan keskimääräistä korkeammalla tasolla, mutta vuoden loppua kohden pintoja saatiin laskettua Oulujoen jäädytysajoja varten. Pysyvä jääkansi isoille säännöstellyille järville syntyi marraskuussa ja Oulujoen jäädytysajo päättyi joulukuussa.

Oulujoen alueen alkuvuosi toteutui myös sateisena

Oulujoen vesistöalueen tammi-helmikuun sademäärä 93 mm oli 25 prosenttia keskimääräistä enemmän. Kylmä talvi ja suurehko sähköntarve ovat johtaneet siihen että Oulujoen vesistön säännöstellyt järvet ovat 10 edeltävän vuoden keskimääräiseen pintaan nähden selkeästi ajankohdan keskipintaa alempana. Oulujärven pinnankorkeus on nyt NN+ 121,56 m, joka on viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa 41 senttimetriä matalammalla.

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven pinnankorkeus on NN+ 196,45 m, joka on 65 cm viimeisen kymmenen vuoden ajankohdan keskiarvoa matalammalla. Vuokkijärven pinnankorkeus on NN+ 185,83 m, joka on ajankohdan 10 edeltävän vuoden keskimääräinen taso.

Sotkamon reitillä Ontojärven pinnankorkeus on nyt NN+ 155,78 m, joka on 63 cm keskimääräistä matalammalla. Ontojärven pintaa on laskettu viime vuosina nopeammin Katerman voimalaitoksen tulokanavalla keväällä tehtävien korjausten takia. Kiimasjärven pinnankorkeus on NN+ 136,84 m, joka on 3 senttimetriä keskimääräisen alapuolella ja Nuasjärven pinnankorkeus on NN+ 136,46 m, joka on myös 3 senttimetriä keskimääräisen alapuolella.

Huollot vaikuttavat vedenpinnan korkeuksiin ja juoksutuksiin

Fortumin Utasen voimalaitoksen kolmoskoneistolla alkaa 25.3. pitkä keskeytys, joka kestää elokuun loppupuolelle asti. Pällin voimalaitoksen ykköskoneistolla alkaa vastaavasti pitkä keskeytys 2.5., joka kestää lokakuun alkupuoliskolle saakka. Huoltojen aikana vettä voidaan ohijuoksuttaa säännöstely- sekä voimataloudellisista tarpeista johtuen voimalaitoksen ohi. Vettä ohijuoksuttamalla voidaan lisätä joen muiden voimalaitosten sähköntuotantokykyä’. Lisäksi kaikilla vesistöalueen vesivoimalaitoksilla suoritetaan määräaikaisia lyhyempiä huoltoja, joiden aikana voidaan myös joutua ohijuoksuttamaan vettä.

UPM:n Katerman voimalaitoksella Ontojoella tehdään tulokanavan puuverhoilujen uusintaa

Ontojärven pinta lasketaan lähelle luparajan alarajaa viikoilla 15–17 puuverhoilujen uusinnan ajaksi. Tulokanavan puuverhoilun uusinnan takia Ontojärven pintaa on laskettu viime vuosia nopeammin. Verhoilujen uusinta on neljän vuoden projekti ja toteutetaan osissa laitoksen keväthuoltojen yhteydessä. Työt aloitettiin vuonna 2021.

Kajaaninjoen ja Sotkamon järvien osalta ei ole suunniteltuja huoltoja vuodelle 2024.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:


Mikael Heikkilä, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum, mikael.heikkila@fortum.com, puh. 050 453 2857

Kimmo Keinänen, Kajaaninjoen ja Sotkamon järvien säännöstely, Kainuun Voima Oy, kimmo.keinanen@loiste.fi, puh. 040 068 9280

Teemu Kerttula, Ontojoen- ja järven säännöstely, UPM, teemu.kerttula@upm.com, puh. 040 180 1348

Takaisin uutisiin