Miten ehkäistä rottaongelmaa?

Miten ehkäistä rottaongelmaa?

Rottahavainnot

Rotat ovat tuhoeläimiä, jotka voivat tehdä vahinkoa rakenteille, saastuttaa elintarvikkeita ja levittää tarttuvia tauteja.

Rottia havaitaan yleensä silloin, kun niille on tarjolla runsaasti ravintoa, kuten maahan jäänyttä linnunruokaa, puusta pudonneita omenoita tai jätteitä. Rottia saattaa liikkua tavanomaista enemmän myös silloin, kun niiden elinympäristössä on häiriöitä, esimerkiksi rakennus- ja räjäytystyömaa. 

Kun rottien ravinnonsaanti vähenee, rotatkin vähenevät.

Rottien hävittäminen on kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla

Rotan ja muiden tuhoeläinten hävittäminen kuuluu kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulle, joten rottahavainnoista kannattaa ilmoittaa tontin omistajalle/haltijalle tai isännöitsijälle.

Miten ehkäistä rottaongelmaa?

Suosittelemme kiinteistön omistajia tai haltijoita varmistamaan, että tuhoeläimillä ei ole saatavilla ravintoa ja suojaa. Pikkulintujen ruokinta tulee järjestää siten, ettei ravintoa päädy rottien saataville. Lintuja ei saa ruokkia suoraan maahan, vaan esimerkiksi lintulaudalla, ja maahan pudonneet jyvät on siivottava maasta säännöllisesti. Sulan maan aikana lintuja ei tarvitse ruokkia sillä ne löytävät ravintonsa luonnosta. Haittalintuja ei saa ruokkia.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää kiinteistön jätehuoltoon. Jätehuolto on järjestettävä siten, että eläimet eivät pääse jäteastiaan. Jäteastioiden tulee olla aina suljettuja ja ehjiä. Jäteastian pohjakin kannattaa tarkastaa, sillä rotat voivat jyrsiä pohjaan reiän ja päästä sitä kautta huomaamattomasti ravinnon hakuun.

Kompostointi on suoritettava tiiviissä kompostorissa, ettei rotat pääse siihen.

Torjuntatoimet

Tarvittaessa rottia voidaan torjua erilaisin loukuin tai torjunta-ainein. Torjuntatoimien tekeminen samanaikaisesti useamman kiinteistön alueella on suositeltavaa.

Rotanloukkuja myydään kuluttajille kaupoissa. Tuotteita tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti. Loukkuja sijoitettaessa tulee varmistua siitä, ettei niistä aiheudu vaaraa lapsille, kotieläimille eikä muille luonnonvaraisille eläimille. Loukut tulee tarkastaa päivittäin. Kuolleet rotat voi hävittää sekajätteen mukana.

Rottien torjuntaan tarkoitettuja torjunta-aineita voivat voimaan tulleen EU-lainsäädännön myötä hankkia ja käyttää vain tuholaistorjunta-alan ammattilaiset. Laajemmassa rottaongelmassa suositellaan kääntymistä tuholaistorjunnan ammattilaisen puoleen.

Terveydensuojelulaki 31§

Jätelaki 13§, 72-75§, 77§

Ekokymppi, jätehuoltomääräykset

Lisätietoja
Päi­vi Ny­kä­nen
Ym­pä­ris­tö­ter­veys­joh­ta­ja
Kainuun sote
044 710 0830

Takaisin uutisiin