Luontoalan toimija, vielä ehdit hypätä mukaan luontomatkailua ja kansainvälistymistä kehittävään hankkeeseen!

Luontoalan toimija, vielä ehdit hypätä mukaan luontomatkailua ja kansainvälistymistä kehittävään hankkeeseen!

Luontoalan toimija, vielä ehdit hypätä mukaan luontomatkailua ja kansainvälistymistä kehittävään hankkeeseen!

Haluatko verkostoitua ja oppia uutta kansainvälistymisestä? Luontoyhteistyötä Schwarzwaldiin -esiselvityshankkeesta voit löytää innostavia ideoita yrityksesi tai yhdistyksesi toiminnan kehittämiseen ja saada uutta tietoa kansainvälisten matkailijoiden odotuksiin liittyen. Hankkeen tavoitteena on löytää ne yritykset ja yhdistykset, jotka ovat kiinnostuneita rakentamaan yhteistyötä Saksan Schwarzwaldin alueen suuntaan luontomatkailun ja luonnossa liikkumisen edellytysten parantamiseksi.
Hanke on kolmen Leader-ryhmän alueiden välinen hanke. Mukana ovat Oulujärvi Leader ry, Koillismaan Leader ry ja Elävä Kainuu Leader ry. Hankealue kattaa Kainuun maakunnan, Vaalan sekä Koillismaan alueen kunnat. Toiveena on, että hankkeeseen saadaan mukaan kiinnostuneita luontoalan yrityksiä ja yhdistyksiä tasaisesti kaikista kunnista, jotta oppimista ja ideoiden jakamista tapahtuu koko hankealueella. Tällä hetkellä mukaan etsitään toimijoita erityisesti Paltamon kunnan alueelta.

Hankkeeseen etsitään mukaan paltamolaisia yrityksiä ja yhdistyksiä, joiden toiminta liittyy jollain tavalla luontoon. Se voi olla luontomatkailua, luonnossa liikkumista tai näihin läheisesti liittyvää toimintaa. Mukaan voivat lähteä luontomatkailuyrittäjät tai yrittäjyyttä suunnittelevat. Toimijat voivat olla myös kyläyhdistyksiä tai muita yhdistyksiä, jotka vaikkapa rakentavat tai ylläpitävät erilaisia luontokohteita ja retkeilyreittejä. Esimerkiksi toiminnassaan kulttuuria ja luontoa yhdistävät yhdistykset ovat tervetulleita mukaan. Hankkeeseen voivat lähteä myös muut luontomatkailuun linkittyvät tahot, kuten luonnontuotteita hyödyntävät yritykset.

Hankkeeseen etsitään yhdistyksiä ja yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita luonnosta ja kansainvälisyydestä ja haluavat saada uutta tietoa siitä, kuinka omia palveluita voi kehittää kansainvälisempään suuntaan. Hankkeeseen mukaan lähteneet toimijat pääsevät verkostoitumaan toistensa kanssa ja löytämään yhdessä uusia ideoita alueiden vetovoiman kehittämiseen.

Hankkeen aikana toteutetaan verkkokysely, jolla kartoitetaan kokonaiskuva kansainvälistymisen tarpeista sekä toiveista ja elokuussa webinaari kansainvälistymisestä kiinnostuneille. Pieni ryhmä osallistujia lähtee kumppanuusmatkalle Schwarzwaldiin syyskuussa. Saksaan lähtee muutama toimija jokaiselta alueelta tutustumaan Schwarzwaldin alueen luontokohteisiin. Matkan aikana on tarkoitus löytää hyviä käytäntöjä sovellettavaksi omalle alueelle, oppia lisää kansainvälisten matkailijoiden tarpeista sekä syventää yhteistyötä Schwarzwaldin alueen toimijoihin. Kumppanuusmatkan jälkeen Saksassa käynyt ryhmä jakaa kokemuksiaan ja oppejaan muille hankkeeseen osallistuville.

Saksalaisina yhteistyökumppaneina hankkeessa on kolme Schwarzwaldin kansallispuiston ympärillä toimivaa Leader-ryhmää. He ovat kiinnostuneita oppimaan, kuinka Koillismaan ja Kainuun alueilla kehitetään luontomatkailua ja luonnossa liikkumisen edellytyksiä. Schwarzwaldin alueen Leader-ryhmiä kiinnostaa esimerkiksi Koillismaan ja Kainuun luonnon hyödyntäminen kulttuurielämysten toteutuksessa ja kulttuurirakenteiden sijoituspaikkoina. Saksalaiset Leader-ryhmät etsivät myös alueeltaan toimijoita, jotka ovat kiinnostuneet kansainvälistymään meidän suuntaamme.

Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä, mikäli tuntuu siltä, että oma yritys tai yhdistys voisi saada mielenkiintoisia oppeja ja verkostoja hankkeesta. Hankkeeseen voi hypätä mukaan missä vaiheessa vain. Saksaan syyskuussa lähtevä ryhmä on selvillä kesäkuun loppuun mennessä ja elokuussa olevaan webinaariin aukeaa ilmoittautuminen heinäkuun aikana. Hanke kestää lokakuun loppuun. Esiselvityshankkeeseen lähteneet yritykset ja yhdistykset voivat osallistua haluamallaan panoksella. Toimijat voivat vaikka vain vastata kyselyyn ja kertoa toiveistaan koskien kansainvälisyyttä. Osallistuminen vie muutamia tunteja aikaa, muuta panosta ei tässä vaiheessa tarvitse antaa.

Esiselvityshankkeen aikana kartoitettujen tietojen ja ideoiden perusteella suunnitellaan varsinainen kansainvälinen hanke, jonka on tarkoitus alkaa vuoden 2024 aikana. Luontoyhteistyötä Schwarzwaldiin -esiselvityshankkeen avulla löytyneiden sitoutuneiden toimijoiden kanssa kiteytetään ja konkretisoidaan pitempiaikaisen yhteistyön lähtökohdat, tarpeet ja toimenpiteet käytännön kansainvälistymiseen saksalaisten kanssa.

Ottamalla yhteyttä suoraan hankevetäjään toimijat voivat kertoa kiinnostuksensa. Hankkeeseen voi ilmoittautua matalalla kynnyksellä ja kertoa omista ideoista ja toiveista kansainvälisyyteen liittyen.

Ota yhteyttä hankevetäjään, kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan hankkeeseen:
Hankevetäjä Pinja Moilanen Luontoyhteistyötä Schwarzwaldiin -esiselvityshanke
p. 044 325 2322 ja pinja.moilanen@koillismaanleader.fi

Lisätietoa hankkeesta löytyy Koillismaan Leader ry:n sivuilta: https://koillismaanleader.fi/kv/luontoyhteistyo/

Takaisin uutisiin