Latitude 66 Cobaltin geologit tekevät kallioperäkartoitusta ja keräävät kivinäytteitä Hyrynsalmella, Paltamossa, Pudasjärvellä, Puolangalla, Ristijärvellä ja Sotkamossa

Latitude 66 Cobaltin geologit tekevät kallioperäkartoitusta ja keräävät kivinäytteitä Hyrynsalmella, Paltamossa, Pudasjärvellä, Puolangalla, Ristijärvellä ja Sotkamossa

Latitude 66 Cobaltin geologit tekevät kallioperäkartoitusta ja keräävät kivinäytteitä Hyrynsalmella, Paltamossa, Pudasjärvellä, Puolangalla, Ristijärvellä ja Sotkamossa

Geologi Ville Niikkonen tekemässä kallioperäkartoitusta.

23.8.2023

Teknologiamineraalien malminetsintää tekevän Latitude 66 Cobaltin geologit tekevät kallioperäkartoitusta ja keräävät kivinäytteitä elokuun loppupuolelta lokakuuhun Hyrynsalmella, Paltamossa, Pudasjärvellä, Puolangalla, Ristijärvellä ja Sotkamossa Kainuun liuskevyöhykkeenä tunnetulla alueella. 

Tutkimuksia tehdään alueilla, joille yhtiö on jättänyt malminetsintälupahakemukset. Lupahakemukset ovat parhaillaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin käsittelyssä.  

Näytteenottajat liikkuvat maastossa kävellen eikä näytteenottotavasta aiheudu ympäristölle rasitusta. Alueilla tehtävä tutkimustyö on maaston tarkastelua ja kivinäytteiden keruuta. Työskentely tapahtuu jokamiehenoikeuden puitteissa. Näytteenottoa ei tehdä pihapiirien lähistöllä eikä viljellyillä alueilla.  

– Näytteitä kerätessä kalliota tai lohkaretta peittävää sammalta saatetaan tarvittaessa siirtää. Sammalpeite siirretään takaisin paikalleen heti näytteenoton jälkeen. Emme siirrä sammalta, jos sen siirtäminen takaisin paikoilleen ei ole mahdollista tai jos sammalta tulisi siirtää tarpeettoman suurilta alueilta. Näytteenottoa varten riittää yleensä noin 20 neliösenttimetrin kokoinen alue paljasta kallion tai lohkareen pintaa, kertoo Latitude 66 Cobaltin vanhempi projektigeologi Otso Markkanen

Yhtiön geologitiimit kulkevat aina merkityillä ajoneuvoilla ja geologien huomioliiveissä on yhtiön tunnus. 

Kesän ja syksyn aikana tehtävän tutkimustyön tulokset auttavat alueen geologisen rakenteen ymmärtämisessä. 

– Kivinäytteet lähetetään analysoitavaksi laboratorioon ja ne antavat tietoa tutkittavan alueen kallioperän koostumuksesta. Tutkimuksen tulokset auttavat meitä alueen malminetsinnän suunnittelussa. Tulosten avulla voimme kohdentaa tulevaa työskentelyä rajatummalle alueelle ja tarvittaessa pienentää nykyisiä lupahakemusalueita, kertoo Markkanen.

Alkuperäiseen tiedotteeseen pääset tästä.

Lisää aiheesta verkossa:

Hyvän kokonaiskuvan maastossa tehtävästä työstä saa YLE:n 31.7. julkaisemasta verkkoartikkelista, jonka video-osuus esittelee yhtiön geologien työskentelyä Kolarin malminetsintälupahakemusalueella. Tästä videoon.

Malminetsintälupahakemukset alueille on jätetty Tukesille toukokuussa. 10.5.2023 julkaistussa tiedotteessa esitettiin myös hakemusalueiden kartat.

Kaivosteollisuus ry:n julkaisema malminetsintäopas: Malminetsintäopas | Kaivosteollisuus

Lisätiedot: 
Jussi Lähde
vastuullisuus ja viestintä
puhelin: 040594 4444
sähköposti: jussi@lat66.com

Takaisin uutisiin