Lapin ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastot järjestävät Pohjoinen23-valmiusharjoituksen - varautumista yhteistyössä organisaatiorajojen yli

Lapin ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastot järjestävät Pohjoinen23-valmiusharjoituksen - varautumista yhteistyössä organisaatiorajojen yli

Lapin ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastot järjestävät Pohjoinen23-valmiusharjoituksen - varautumista yhteistyössä organisaatiorajojen yli

Pohjoinen23 on Lapin ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen järjestämä alueellinen valmiusharjoitus. Se huipentuu käytännön harjoitteluvaiheella 5.-7.9.2023.

Pohjoinen23 kokoaa yhteen Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kunnat, hyvinvointialueet ja muita alueellisia turvallisuustoimijoita. Yhdessä harjoitellaan yhteistoimintaa vakavassa häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa. Laajaa valmistelua vaativa teema on väestönsuojelu, jossa osallistujat pääsevät harjoittelemaan tilanteen hallintaa kuvitteellisessa väestönsuojelutilanteessa.

Tavoitteena on kehittää osallistuvien organisaatioiden oman valmiuden lisäksi etenkin yhteistoimintaa ja tilannetietoisuutta. Aluehallintoviraston valmiusharjoitus onkin ainutlaatuinen tilaisuus saada alueelliset toimijat yhteisen harjoituspöydän äärelle edistämään yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

Aluehallintovirastot käynnistivät Pohjoinen23-valmiusharjoituksen 30.3.2023 suurella webinaari I:llä. Varautumisen yhteistoiminnan ja yhteensovittamisen harjoittelu jatkui webinaari II:lla 25.5, CASE-tehtävillä, syventävällä harjoituspuhuttelulla 30.8. Harjoituksen toiminnallinen huipennus eli käytännön harjoitteluvaihe on 5.-7.9.2023.

Ennen toiminnallista vaihetta eri tehtävät harjoituksen suunnittelussa ja valmistautumisessa ovat tavoittaneet jo noin tuhat Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan viranomaista, toimijaa ja kolmannen sektorin osallistujaa.

Vielä tänä vuonna järjestetään päätöswebinaari, joka on lokakuussa 2023. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tekee valituissa kunnissa vuorovaikutuskäynnit. Lapin aluehallintovirasto tekee valmiustarkastuksia vuoden 2024 aikana.

”Perusta yhteiskunnan kriittisten toimintojen ja palvelujen turvaamiselle luodaan varautumisella ja siihen liittyvällä huoltovarmuudella. Tarve varautumiseen korostuu vallitsevassa epävakaassa toiminta- ja turvallisuusympäristössä. Alueellisen varautumisen keskiössä on eri tahojen yhteinen harjoittelu, toteaa johtaja Petteri Koskinen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueelta.

Harjoituksella on liittymäpinta Kainuun sekä Jääkäriprikaatin johtamiin paikallispuolustusharjoituksiin. Koulutustuen harjoitukseen tarjoaa Pelastusopisto.

Harjoituskokonaisuuteen osallistuvat viranomaisten lisäksi toimialueiden kaupungit ja kunnat sekä huoltovarmuusorganisaation toimijoita, YLE ja SPR – kaikkiaan noin satakunta organisaatiota.

Alueellisten valmiusharjoitusten järjestäminen on osa aluehallintovirastojen lakisääteistä perustehtävää, ja harjoituksia on järjestetty Lapin ja Pohjois- Suomen toimialueen maakunnissa yhdestä kahteen vuoden välein.

Lisätietoja

Ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 551

Ylijohtaja Kaisa Ainasoja, Lapin aluehallintovirasto, p. 0295 017 345

Johtaja Petteri Koskinen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 544

Johtaja Joni Henttu, Lapin aluehallintovirasto, p. 0295 017 364

etunimi.sukunimi@avi.fi

Tiedote löytyy täältä.

Takaisin uutisiin