Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2022-2025 on julkaistu

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2022-2025 on julkaistu

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2022-2025 on julkaistu

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sisältää kaksi osaa: hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman. Lisäksi se toimii lakisääteisenä suunnitelmana ehkäisevälle päihdetyölle sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmalle. Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa laajana ja vuosittain raportteina. Se sisältää kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä suunnitelman hyvinvoinnin ja terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Kertomusta päivitetään ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain osana kuntasuunnittelua.

Kuntalaisilla oli mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa suunnitelman laadintaan vastaamalla sähköiseen kyselyyn ja osallistumalla ikäihmisten hyvinvointiaamupäivässä pidettyyn työpajaan.

Paltamon kunnan laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2022–2025

Paltamo tarjoaa erinomaiset puitteet lapsiperheiden hyvinvoinnille: maksuttoman varhaiskasvatuksen ja hyvät mahdollisuudet ulkoiluun sekä luonnossa liikkumiseen. Kulttuuri- ja tapahtumatuotanto on monipuolista ja kuntalaisille pääsääntöisesti maksutonta. Keväällä 2021 valmistunut Korpitien monitoimikeskus tarjoaa puitteet varhaiskasvatukselle, perusopetukselle, lukiolle, kansalaisopistolle, nuorisotilalle, yhdistyksille ja järjestöille sekä kuntosalille. Uusi kunnantalo valmistui toukokuussa 2022.

Monessa asiassa mennään hyvään suuntaan ja myös kehitettävää löytyy. Esille nousee mm. nuorten kokemus omasta terveydentilastaan, koulukiusaamisesta ja epäedulliset ruokailutottumukset. Huolta aiheuttaa erityisesti 8. ja 9. luokan oppilaiden kokemus omasta terveydentilastaan.

Väestön ikäjakauman mukaan Paltamon huoltosuhde on korkea. Tämä tarkoittaa sitä, että työikäisen väestön hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen olisi hyvä tulevaisuudessa suunnata ennaltaehkäiseviä toimia. Pitkäaikaistyöttömyys Kainuussa on pitkän pienentymisen jälkeen lisääntynyt korona-aikana, mutta tilanne on alkanut jälleen parantua vuoden 2021 huhtikuusta lähtien.

Suhteessa muuhun maahan ja Kainuuseen Paltamossa alkoholin kulutus on korkein.

Lisätiedot: 

Jenna Härkönen
hyvinvointiaktivaattori
jenna.harkonen@paltamo.fi
040 623 7272

Takaisin uutisiin