Kysely liikenneturvallisuuden parantamistarpeista

Kysely liikenneturvallisuuden parantamistarpeista

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhdessä kuntien kanssa kartoittamassa liikenneturvallisuuden parantamistarpeita seuraavissa kunnissa: Vaala, Paltamo, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Puolanka ja Kuhmo.

Tärkeitä lähtötietoja saadaan asukkaille suunnatulla kyselyllä, jolla selvitetään asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia kotialueidensa liikenneturvallisuusongelmista. Kyselyn tavoitteena on löytää liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia tai vaarallisia kohteita perusteluineen ja mahdollisine parantamisehdotuksineen.  Palautetta on mahdollista antaa sekä avoimesti että suoraan karttapohjalle merkitsemällä.

Tietoa kerätään liikenneturvallisuuden vaaranpaikoista ja parantamistarpeista vietäväksi kuntien yhteiseen karttapalveluun. Kysely löytyy osoitteesta:

https://app.maptionnaire.com/fi/9596/

Kysely on avoinna 4.12.2020 saakka.

 

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Seppo Heikkinen, seppo.heikkinen@ely-keskus.fi

Ramboll Finland Oy: Teemu Kinnunen, teemu.kinnunen@ramboll.fi

Takaisin uutisiin