Kuntosalin käyttäjäkyselyn tulokset koottuna

Kuntosalin käyttäjäkyselyn tulokset koottuna

Kuntosalin käyttäjäkyselyn tulokset koottuna

Paltamon kunnan kuntosalin käyttäjäkysely keräsi kaikkiaan 107 vastausta syyskuussa 2023. Kuntosalin arvosanaksi kuntalaiset antoivat keskiarvoltaan 8,5 asteikolla 1–10. Kuntosalia käyttävät ovat pääosin hyvin tyytyväisiä kuntosaliin ja antoivat kiitosta ja myönteistä palautetta, mm. monipuolisesta salista ja Paltamon kuntalaisten mahdollisuudesta harjoitella maksuttomasti. Kyselyn vastaajista 97 % oli paltamolaisia, 4,7 % vapaa-ajan asukkaita ja 3,8 % ulkopaikkakuntalaisia. Vastanneista 79 % oli alle 65-vuotiaita ja 21 % yli 65-vuotiaita. 70 % vastaajista kertoo harjoittelevansa kuntosalilla säännöllisesti 1–3 kertaa viikossa.

Kyselyn vastausten perusteella on tehty toimia kuntosalin kehittämiseksi. Näihin kuuluu esimerkiksi uuden vatsalaitteen hankinta ja ovipumpun vaihtaminen kevyempään.

Tarkemmin kyselyn vastauksista voi lukea osoitteessa: https://www.paltamo.fi/matkailu-ja-vapaa-aika/kuntosali.html Tulokset löytyvät otsikon "Kuntosalin käyttäjäkysely 2023" alta. 

Lisätietoja:

Jenna Härkönen
hyvinvointiaktivaattori
puh. 040 623 7272
jenna.harkonen@paltamo.fi

Kuvassa marraskuussa kuntosalille hankittu vatsalaite.

Kuvassa kuntosalin marraskuussa hankittu vatsalaite. 

Takaisin uutisiin