Koulukohtauttajat jalkautuivat oppilaiden ja henkilökunnan kouluarkeen

Koulukohtauttajat jalkautuivat oppilaiden ja henkilökunnan kouluarkeen

Koulukohtauttajat jalkautuivat oppilaiden ja henkilökunnan kouluarkeen

Paltamon kunta on mukana sitouttavan kouluyhteisötyön pilotissa (SKY), jossa kehitetään malleja, joilla sitoutetaan koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön sekä vahvistetaan koulukulttuuria ja hyvinvointia kouluissa. 

Kohteena ovat 5. - 9. -luokkien oppilaat sekä heidän kanssaan työskentelevä henkilökunta. Pilotteja on meneillään useita eri puolilla Suomea. Koillismaa-Kainuu alueelta pilottiin kuuluu seitsemän kuntaa: Kuusamo, Taivalkoski, Posio, Sotkamo, Paltamo, Hyrynsalmi ja Ristijärvi. Pilotissa työskentelee kohtauttavan koulutyön koordinaattori ja kaksi koulukohtauttajaa.

Paltamon kouluilla koulukohtauttaja Mira Pietikäinen on torstaipäivisin Korpitien koululla ja Kontiomäen koululla noin kerran kuussa/tarvittaessa. Toiminta on aloitettu kouluilla syysloman jälkeen, kun kohtauttajat ovat jalkautuneet kouluille. Koordinaattori on käy Paltamossa säännöllisesti palavereissa. Tärkeässä roolissa kehittämistyössä on vanhempien ja huoltajien yhteistyön kehittäminen.

Koulukohtauttaja

  • on osa koulun henkilökuntaa ja tekee moniammatillista yhteistyötä eri verkostojen kanssa.
  • on turvallinen aikuinen koulun arjessa, joka kuuntelee ja kohtaa nuoria, ennaltaehkäisee yksinäisyyttä ja kiusaamista, edistää hyvää luokkahenkeä ja yhteisöllisyyttä sekä pyrkii parantamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia.
  • työn tavoitteita ovat oppilaan ohjaaminen tarkoitustenmukaisten palvelujen piiriin, koulun ja kodin yhteistyön edistäminen, lapsen ja nuoren tunne- ja vuorovaikutustaitojen, itsetunnon, oppimisen ja osallisuuden taitojen kehittymisen tukeminen.
  • toimii paikallisen yhteistyön lisäksi yhteistyössä valtakunnallisen SKY-sitouttava kouluyhteisötyö-pilottien kanssa.
  • tutustuu luokkiin ja koulun oppilaisiin sekä rakentaa keskinäistä luottamusta koulun kaikkiin jäseniin.
  • on tavoitettavissa parhaiten Wilman kautta.

Sitouttavan kouluyhteisötyön -pilotin kesto on 2021 - 2023. Kehittämistyössä on mukana myös Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi tehden verkkokyselyarviointeja koko kouluyhteisössä toimijoille.

 

Lisätietoja:

Mira Pietikäinen
Koulukohtauttaja
0405129146
mira.pietikainen@sotkamo.fi
Kasvatus- ja sivistystoimi
Perusopetus

Susan Virkkula
Kohtauttavan koulutyön koordinaattori
040 1930 434
susan.virkkula@kuusamo.fi
Kasvatus- ja sivistystoimi
Perusopetus

 

Koulukohtauttajat somessa

Instagram: @mira_kohtaa
Facebook: Koulukohtauttajat Anttu ja Susan (koordinaattorin päivityksiä)

 

Takaisin uutisiin