Koronatilanteen vaikutukset Paltamon kunnan palveluihin

Koronatilanteen vaikutukset Paltamon kunnan palveluihin

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on asettanut Kainuun maakunnan aluetta koskevan kokoontumisrajoituksen. Tartuntatautilain 58 §:n mukaisesti kielletään kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin sisätiloissa osallistuu yli 20 henkilöä tai ulkotiloissa yli 50 henkilöä. Määräys astui voimaan sunnuntaina 9.1.2022 ja on voimassa 6.2.2022 saakka.

Paltamon kunnassa on voimassa etätyösuositus 1.2. saakka. Henkilöstölle on suositeltu siirtymistä etätyöhön silloin, kun se on mahdollista, ja tehostamaan terveysturvallisuuskäytäntöjä. Asiointi kunnantalolla tapahtuu ajanvarauksella.

Perusopetus ja lukio-opetus jatkuvat lähiopetuksessa varotoimia tehostaen. Maskisuositus on voimassa 3. luokkalaisille ja heitä vanhemmille oppilaille. Varhaiskasvatuspalvelut toimii niin ikään terveysturvallisuusohjeiden mukaisesti. Lasten tuojille ja hakijoille suositellaan maskin käyttöä. Kouluun ja päiväkotiin tullaan vain terveenä.

Nuorisopalvelut, liikuntapaikat ja kirjasto ovat avoinna terveysturvallisuusohjeita noudattaen.

Kansalaisopiston kevätlukukauden toiminta alkaa 17.1.

Kuntalaisia muistutetaan, että Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan päi­vys­ty­sa­pu­pu­he­lin 116 117 on tarkoitettu vain päivystystarpeeseen liittyviin asioihin. Kai­nuun so­te oh­jeis­taa hen­gi­tys­tieoi­rei­set (mm. nu­ha, ys­kä, kurk­ku­ki­pu, kuu­me) se­kä ko­ro­na­tar­tun­nal­le al­tis­tu­neet hen­ki­löt ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin. Ai­ka va­ra­taan en­si­si­jai­ses­ti verk­ko­pal­ve­lus­ta Oma­so­te.kai­nuu.fi (pu­he­li­mit­se 040 165 0020).

Seuraavat rokotusajat Paltamon neuvolassa (Salmelankuja 2B) ovat

  • 13.1. klo 9-11.30 ajan­va­rauk­sel­la, 12.30-15.30 il­man ajan­va­raus­ta
  • 15.1. klo 9 – 14 ajan­va­rauk­sel­la, 14-15.30 il­man ajan­va­raus­ta
  • 5-11 v lap­set ajan­va­rauk­sel­la

Li­säoh­jei­ta ja -tietoa saa Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

 

Lisätiedot
Pasi Ahoniemi
Kunnanjohtaja
044 750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

 

Takaisin uutisiin