Koronatilanne Kainuussa on rauhallinen – ohjeiden ja suositusten noudattaminen edelleen tärkeää

Koronatilanne Kainuussa on rauhallinen – ohjeiden ja suositusten noudattaminen edelleen tärkeää

Kai­nuun so­te ja kun­nat kiit­tä­vät asuk­kai­ta suo­si­tus­ten ja oh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta, jol­la epi­de­mia on saa­tu hy­vin ra­jat­tua. Edel­leen muis­tu­te­taan lä­hi­kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­ses­tä ja mas­kien käy­tös­tä jul­ki­sil­la pai­koil­la tai muis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa ryh­miä on kool­la. 

Sa­mal­la kan­nus­te­taan kaik­kia huo­leh­ti­maan omas­ta hy­vin­voin­nis­ta liik­ku­mal­la ak­tii­vi­ses­ti.

Lue koko Kainuun soten tiedote:
https://sote.kainuu.fi/uutiset/koronatilanne-kainuussa-on-rauhallinen-ohjeiden-ja-suositusten-noudattaminen-edelleen-tarkeaa

Takaisin uutisiin