Koronatartunta KAKS:n tukipalveluiden työntekijällä

Koronatartunta KAKS:n tukipalveluiden työntekijällä

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan ra­vin­to­huol­lon pal­ve­luis­sa työs­ken­te­le­väl­lä hen­ki­löl­lä on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta. Ta­pauk­seen liit­tyen 6 hen­ki­löä sa­mas­ta työyh­tei­sös­tä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin.

Sai­raa­lan ra­vin­to­huol­to on va­rau­tu­nut poik­keus­ti­lan­tei­siin ja pal­ve­lut pys­ty­tään täl­lä het­kel­lä tuot­ta­maan ta­pauk­ses­ta huo­li­mat­ta. Tar­tun­nal­la ei ole vai­ku­tuk­sia po­ti­lai­den tai sai­raa­lan ra­vin­to­las­sa asioi­vien al­tis­tu­mis­ris­kiin.

Li­sä­tie­to­ja:
Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)

https://sote.kainuu.fi/uutiset/koronatartunta-kaksn-tukipalveluiden-tyontekijalla

Takaisin uutisiin