Koronatartunta Kainuuseen saapuneessa kuvausryhmässä

Koronatartunta Kainuuseen saapuneessa kuvausryhmässä

Puo­lan­gal­la ja Hy­ryn­sal­mel­la elo­ku­va­tuo­tan­toa te­ke­väs­sä ku­vaus­ryh­mäs­sä on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta ul­ko­mai­sel­la hen­ki­löl­lä maa­han­tu­lo­tes­tauk­sen yh­tey­des­sä. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys ta­pauk­seen liit­tyen on me­neil­lään, mut­ta täs­sä vai­hees­sa tie­de­tään, et­tä al­tis­tu­mi­sia on ai­na­kin ku­vaus­ryh­mään kuu­lu­vil­la hen­ki­löil­lä. 

Kos­ka ky­sees­sä on ul­ko­mai­nen tar­tun­nan läh­de, vi­rus­muun­nok­sen va­ral­ta ka­ran­tee­nia­jat mää­rä­tään vä­hin­tään 14 vrk:n pi­tui­si­na.

Ku­vaus­ryh­mä toi­mii mm. Uk­ko­hal­lan ja Pal­ja­kan alueel­la ja ku­vauk­sia on teh­ty myös Puo­lan­gan kes­kus­tas­sa. Ku­vauk­set on tois­tai­sek­si kes­key­tet­ty ja hen­ki­lös­tö odot­taa jat­ko-oh­jei­ta omis­sa ti­lois­saan.

Kai­nuun so­te tie­dot­taa asias­ta li­sää 21.1. ku­lues­sa.

 

Li­sä­tie­to­ja:
Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)
Emi­lia Hauk­ka, tuot­ta­ja / Elo­ku­vayh­tiö Aa­mu (050 380 4427)
Har­ri Pel­to­la, por­mes­ta­ri / Puo­lan­ka (0400 214 390)
Hei­mo Ke­rä­nen, kun­nan­joh­ta­ja /  Hy­ryn­sal­mi (044 710 4400)

Kainuun soten 20.1.2021 tiedote:
https://sote.kainuu.fi/uutiset/koronatartunta-kainuuseen-saapuneessa-kuvausryhmassa

Takaisin uutisiin