Koronarokotukset ikäihmisille käyntiin

Koronarokotukset ikäihmisille käyntiin

Kai­nuus­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat kan­sal­li­sen ro­ko­tus­jär­jes­tyk­sen ja oh­jeis­tuk­sen mu­kai­ses­ti. Ro­kot­tei­ta odo­te­taan saa­pu­van 1000 an­nos­ta vii­kos­sa ja saa­ta­vuu­den pa­ran­tues­sa ro­ko­tuk­sia voi­daan laa­jen­taa uu­siin ikä­ryh­miin. Pe­rus­ter­veen ai­kuis­väes­tön ro­ko­tuk­siin pääs­tä­neen ny­kyar­vion mu­kaan tou­ko­kuus­sa.

Koko Kainuun soten 11.2.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/koronarokotukset-ikaihmisille-kayntiin

Takaisin uutisiin